Visa allt om Nacka Biltrim Bilvärmarspecialisten Aktiebolag
Visa allt om Nacka Biltrim Bilvärmarspecialisten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 640 13 449 13 106 13 053 14 041 13 777 13 184 13 099 15 754 17 829
Övrig omsättning 78 85 63 217 101 27 79 3 72 164
Rörelseresultat (EBIT) 119 -269 215 -376 60 138 -78 -310 53 172
Resultat efter finansnetto 101 -300 185 -397 50 120 -102 -359 -10 109
Årets resultat 101 -300 113 -385 33 84 -26 -31 39 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 185 162 152 131 162 253 418 559 621
Omsättningstillgångar 3 127 3 701 3 591 3 142 3 579 3 546 3 804 3 991 3 827 3 979
Tillgångar 3 280 3 886 3 752 3 295 3 711 3 708 4 057 4 409 4 387 4 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 348 1 246 1 546 1 433 1 818 1 785 1 701 1 727 1 758 1 719
Obeskattade reserver 0 0 0 0 22 22 0 76 404 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 244 344 176 0 0 0 124 291 217 0
Kortfristiga skulder 1 689 2 295 2 030 1 862 1 871 1 901 2 232 2 315 2 007 2 393
Skulder och eget kapital 3 280 3 886 3 752 3 295 3 711 3 708 4 057 4 409 4 387 4 600
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 682 525 580 625 762
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 049 4 115 4 060 4 321 4 036 3 189 3 013 2 978 2 968 3 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 398 1 315 1 241 1 574 1 546 1 491 1 425 1 427 1 749 1 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 718 13 534 13 169 13 270 14 142 13 804 13 263 13 102 15 826 17 993
Nyckeltal
Antal anställda 11 13 13 13 13 12 12 12 13 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 331 1 035 1 008 1 004 1 080 1 148 1 099 1 092 1 212 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 434 421 464 440 452 431 427 428 407
Rörelseresultat, EBITDA 202 -187 284 -311 184 288 108 -105 307 448
Nettoomsättningförändring 8,86% 2,62% 0,41% -7,04% 1,92% 4,50% 0,65% -16,85% -11,64% -%
Du Pont-modellen 3,63% -6,64% 5,89% -11,38% 1,67% 3,72% -1,63% -7,01% 1,25% 3,96%
Vinstmarginal 0,81% -1,92% 1,69% -2,87% 0,44% 1,00% -0,50% -2,36% 0,35% 1,02%
Bruttovinstmarginal 59,51% 61,87% 63,38% 61,50% 61,08% 60,60% 60,00% 60,98% 55,99% 56,39%
Rörelsekapital/omsättning 9,82% 10,45% 11,91% 9,81% 12,16% 11,94% 11,92% 12,79% 11,55% 8,90%
Soliditet 41,10% 32,06% 41,20% 43,49% 49,43% 48,58% 41,93% 40,41% 46,70% 44,99%
Kassalikviditet 96,92% 92,46% 110,64% 108,22% 133,46% 135,77% 123,03% 121,77% 129,55% 110,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...