Visa allt om Haganäs Gård Aktiebolag
Visa allt om Haganäs Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 272 1 041 707 392 404 821 582 818 410 471
Övrig omsättning 2 216 - - - - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -15 827 53 -153 -54 516 104 549 68 110
Resultat efter finansnetto 0 837 71 -126 -35 519 108 559 72 97
Årets resultat 21 526 41 -3 36 351 71 306 56 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 228 4 282 4 311 4 340 4 369 4 399 4 428 4 457 4 486 4 374
Omsättningstillgångar 2 073 2 330 1 334 1 272 1 594 1 553 1 106 1 151 570 759
Tillgångar 6 300 6 612 5 645 5 612 5 963 5 952 5 534 5 608 5 056 5 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 896 5 875 5 349 5 308 5 310 5 274 4 923 4 852 4 546 4 490
Obeskattade reserver 356 384 222 204 328 415 376 368 235 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 137 140 142 145 147 350
Kortfristiga skulder 49 354 74 100 188 123 93 244 128 57
Skulder och eget kapital 6 300 6 612 5 645 5 612 5 963 5 952 5 534 5 608 5 056 5 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 274 1 257 707 392 404 821 582 818 418 471
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 856 82 -124 -25 545 133 578 97 127
Nettoomsättningförändring -73,87% 47,24% 80,36% -2,97% -50,79% 41,07% -28,85% 99,51% -12,95% -%
Du Pont-modellen 0,02% 12,66% 1,26% -2,19% -0,49% 8,77% 2,01% 10,09% 1,62% 2,32%
Vinstmarginal 0,37% 80,40% 10,04% -31,38% -7,18% 63,58% 19,07% 69,19% 20,00% 25,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 86,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 744,12% 189,82% 178,22% 298,98% 348,02% 174,18% 174,05% 110,88% 107,80% 149,04%
Soliditet 97,99% 93,38% 97,82% 97,26% 93,10% 93,75% 93,97% 91,24% 93,26% 90,78%
Kassalikviditet 4 230,61% 658,19% 1 802,70% 1 272,00% 847,87% 1 262,60% 1 189,25% 471,72% 445,31% 1 331,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...