Visa allt om PLANGLASTEKNIK Stockholm Aktiebolag
Visa allt om PLANGLASTEKNIK Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 904 18 887 28 457 32 655 40 588 32 862 28 760 30 743 30 278 22 201
Övrig omsättning 806 478 70 129 - - - - 18 96
Rörelseresultat (EBIT) -5 191 -5 882 999 3 212 6 840 3 658 1 216 3 300 4 244 3 553
Resultat efter finansnetto -5 636 -6 249 695 2 741 6 267 3 177 795 2 740 3 733 3 106
Årets resultat 20 -5 465 -46 1 347 3 478 1 727 1 195 1 729 1 947 1 592
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 392 13 280 15 211 14 602 15 243 14 601 14 289 14 443 13 091 12 608
Omsättningstillgångar 10 492 5 363 5 096 19 610 17 183 12 118 8 478 9 685 8 946 9 072
Tillgångar 22 884 18 643 20 307 34 211 32 426 26 719 22 766 24 128 22 037 21 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 809 789 4 059 7 605 10 458 9 481 7 753 7 105 5 525 4 678
Obeskattade reserver 0 2 655 4 004 4 848 3 966 2 461 1 651 2 511 2 091 1 191
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 081 10 683 8 664 8 508 8 658 9 168 9 855 9 831 9 917 9 441
Kortfristiga skulder 7 994 4 516 3 581 13 250 9 344 5 610 3 507 4 682 4 504 6 369
Skulder och eget kapital 22 884 18 643 20 307 34 211 32 426 26 719 22 766 24 128 22 037 21 679
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 819 846 - 809 689 1 268 844 727
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 8 443 7 042 5 937 5 277 6 407 5 828 5 217 4 726 4 948 4 442
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 469 2 585 - 0 - 2 060 2 014 2 041 2 053 2 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 500 4 200 800 0 546 150 1 100
Omsättning 34 710 19 365 28 527 32 784 40 588 32 862 28 760 30 743 30 296 22 297
Nyckeltal
Antal anställda 15 20 18 19 16 18 16 15 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 260 944 1 581 1 719 2 537 1 826 1 798 2 050 2 163 1 480
Personalkostnader per anställd (tkr) 782 520 583 436 538 492 504 549 562 493
Rörelseresultat, EBITDA -4 058 -4 830 2 190 4 289 7 863 4 479 2 004 4 130 5 036 4 223
Nettoomsättningförändring 79,51% -33,63% -12,86% -19,55% 23,51% 14,26% -6,45% 1,54% 36,38% -%
Du Pont-modellen -22,63% -31,38% 5,08% 9,40% 21,09% 13,71% 5,55% 13,81% 19,40% 16,54%
Vinstmarginal -15,28% -30,97% 3,62% 9,85% 16,85% 11,15% 4,39% 10,84% 14,12% 16,15%
Bruttovinstmarginal 39,81% 59,28% 66,96% 67,93% 61,08% 61,53% 57,45% 61,04% 62,24% 69,85%
Rörelsekapital/omsättning 7,37% 4,48% 5,32% 19,48% 19,31% 19,80% 17,28% 16,27% 14,67% 12,18%
Soliditet 3,54% 15,34% 35,37% 32,67% 41,27% 42,27% 39,40% 36,94% 31,90% 25,53%
Kassalikviditet 103,40% 84,26% 102,96% 131,62% 149,37% 186,97% 206,24% 173,88% 172,87% 114,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...