Visa allt om Edvardssons VVS i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Edvardssons VVS i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 766 6 109 6 517 5 829 5 903 5 129 4 722 4 828 4 607 5 500
Övrig omsättning 1 8 8 148 - - - - 55 -
Rörelseresultat (EBIT) 266 -55 100 -12 129 51 11 315 248 251
Resultat efter finansnetto 266 -56 100 -11 119 50 9 315 253 251
Årets resultat 198 1 48 1 80 32 25 162 170 226
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 23 4 6 13 26 32 47 51 56
Omsättningstillgångar 2 187 1 812 1 998 2 044 2 323 2 013 1 916 2 049 1 987 1 901
Tillgångar 2 221 1 835 2 001 2 051 2 337 2 039 1 948 2 096 2 039 1 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 155 956 955 908 906 827 1 094 1 110 1 027 922
Obeskattade reserver 35 33 97 65 85 86 86 116 36 32
Avsättningar (tkr) 6 8 8 4 2 9 16 5 7 7
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 025 837 942 1 075 1 344 1 118 752 866 969 995
Skulder och eget kapital 2 221 1 835 2 001 2 051 2 337 2 039 1 948 2 096 2 039 1 957
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 237 362 312 317 266 223 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 50 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 982 1 997 2 126 1 790 1 659 1 430 1 180 1 178 1 105 1 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 787 607 657 652 659 559 470 516 429 567
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 40 80 65
Omsättning 6 767 6 117 6 525 5 977 5 903 5 129 4 722 4 828 4 662 5 500
Nyckeltal
Antal anställda 5 7 7 7 6 6 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 353 873 931 833 984 855 944 966 921 917
Personalkostnader per anställd (tkr) 565 377 403 390 453 389 395 394 357 369
Rörelseresultat, EBITDA 276 -48 103 -5 142 67 26 330 274 282
Nettoomsättningförändring 10,75% -6,26% 11,80% -1,25% 15,09% 8,62% -2,20% 4,80% -16,24% -%
Du Pont-modellen 12,02% -2,94% 5,10% -0,44% 5,52% 2,50% 0,56% 15,08% 12,46% 12,83%
Vinstmarginal 3,95% -0,88% 1,57% -0,15% 2,19% 0,99% 0,23% 6,55% 5,51% 4,56%
Bruttovinstmarginal 58,63% 59,34% 59,49% 60,94% 63,59% 64,67% 60,19% 65,22% 59,43% 60,42%
Rörelsekapital/omsättning 17,17% 15,96% 16,20% 16,62% 16,58% 17,45% 24,65% 24,50% 22,10% 16,47%
Soliditet 53,23% 53,50% 51,51% 46,61% 41,45% 43,67% 59,41% 56,94% 51,64% 48,29%
Kassalikviditet 207,80% 213,26% 194,06% 169,67% 161,98% 166,82% 238,43% 220,55% 191,74% 175,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...