Visa allt om J-Plåt i Österbymo Aktiebolag
Visa allt om J-Plåt i Österbymo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 803 2 620 2 490 2 714 2 482 1 976 2 309 2 675 2 725 2 394
Övrig omsättning - 23 32 34 36 26 27 27 27 32
Rörelseresultat (EBIT) 167 -30 10 224 119 -342 -152 217 99 98
Resultat efter finansnetto 139 -31 17 239 87 -345 -65 86 113 107
Årets resultat 119 38 0 41 87 -130 81 -34 125 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 099 1 562 1 452 1 488 1 538 1 712 1 896 1 162 1 391 1 427
Omsättningstillgångar 1 758 1 616 1 736 1 874 1 582 1 491 1 759 2 080 1 881 1 843
Tillgångar 3 857 3 178 3 188 3 362 3 121 3 204 3 655 3 242 3 272 3 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 486 2 367 2 329 2 329 2 288 2 201 2 331 2 250 2 334 2 259
Obeskattade reserver 111 126 207 192 0 0 215 361 294 359
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 651 113 116 375 426 483 533 276 321 264
Kortfristiga skulder 608 571 536 465 407 519 576 354 322 388
Skulder och eget kapital 3 857 3 178 3 188 3 362 3 121 3 204 3 655 3 242 3 272 3 270
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 210 210 210 210 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 750 700 579 593 519 317 314 346 314 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 304 235 208 206 225 261 286 256 239 186
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Omsättning 2 803 2 643 2 522 2 748 2 518 2 002 2 336 2 702 2 752 2 426
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 402 1 310 1 245 1 357 1 241 988 1 155 1 338 1 363 1 197
Personalkostnader per anställd (tkr) 536 480 404 413 375 396 402 420 392 359
Rörelseresultat, EBITDA 376 193 212 463 370 -44 168 390 285 310
Nettoomsättningförändring 6,98% 5,22% -8,25% 9,35% 25,61% -14,42% -13,68% -1,83% 13,83% -%
Du Pont-modellen 4,36% -0,88% 0,60% 7,76% 4,17% -10,46% 0,68% 8,24% 4,03% 3,88%
Vinstmarginal 5,99% -1,07% 0,76% 9,62% 5,24% -16,95% 1,08% 9,98% 4,84% 5,30%
Bruttovinstmarginal 62,90% 59,96% 54,74% 61,64% 59,31% 56,22% 61,84% 57,87% 51,38% 58,40%
Rörelsekapital/omsättning 41,03% 39,89% 48,19% 51,92% 47,34% 49,19% 51,23% 64,52% 57,21% 60,78%
Soliditet 66,70% 77,57% 78,12% 73,48% 73,31% 68,70% 68,11% 77,42% 77,80% 76,99%
Kassalikviditet 245,56% 233,45% 270,34% 338,28% 302,21% 217,73% 256,94% 510,73% 510,25% 407,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...