Visa allt om Adapta Borgås AB
Visa allt om Adapta Borgås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07
Nettoomsättning 0 0 0 37 068 74 904 80 325 88 054 109 814 153 378 227 217
Övrig omsättning - 42 - - - 336 122 - 1 038 987
Rörelseresultat (EBIT) -12 771 -137 -891 -10 928 -722 3 604 1 416 5 257 9 579 15 114
Resultat efter finansnetto -12 770 -133 -1 129 -11 410 -1 203 3 320 1 178 4 280 8 483 13 301
Årets resultat -9 805 -133 -1 129 -6 341 255 1 759 967 2 304 4 743 9 491
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 012 19 289 18 989 18 269 19 263 19 874 20 614 21 245 22 090 22 964
Omsättningstillgångar 5 840 575 1 426 34 384 39 444 46 795 39 118 62 363 78 630 77 494
Tillgångar 48 852 19 863 20 414 52 653 58 706 66 669 59 732 83 608 100 720 100 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 791 134 147 29 276 29 963 29 707 27 948 26 981 40 677 35 933
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 296 4 910 4 050 4 260 3 256 1 409
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 388 19 371 20 091 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 39 000 39 000
Kortfristiga skulder 10 673 358 176 2 377 4 449 11 052 6 734 31 367 17 788 24 116
Skulder och eget kapital 48 852 19 863 20 414 52 653 58 706 66 669 59 732 83 608 100 720 100 459
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-07
2009-07
2008-07
2007-07
Löner till styrelse & VD - - 0 757 1 115 1 051 1 926 1 248 1 153 1 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 1 884 2 720 3 251 3 655 5 232 6 938 9 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 1 379 2 054 2 013 2 539 2 772 3 202 5 725
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0
Omsättning 0 42 0 37 068 74 904 80 661 88 176 109 814 154 416 228 204
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 5 8 10 10 15 18 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 7 414 9 363 8 033 8 805 7 321 8 521 11 959
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 820 795 677 852 643 658 933
Rörelseresultat, EBITDA -12 771 -137 -194 -10 201 26 4 356 2 336 6 166 10 530 16 715
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -50,51% -6,75% -8,78% -19,82% -28,40% -32,50% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -20,74% -0,66% 5,83% 2,60% 7,04% 10,42% 15,53%
Vinstmarginal -% -% -% -29,46% -0,52% 4,84% 1,76% 5,36% 6,84% 6,87%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -6,56% 19,95% 20,13% 19,22% 20,17% 21,09% 20,55%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 86,35% 46,72% 44,50% 36,78% 28,23% 39,67% 23,49%
Soliditet 1,62% 0,67% 0,72% 55,60% 55,18% 49,99% 51,79% 35,94% 42,71% 36,78%
Kassalikviditet 54,72% 160,61% 810,23% 1 446,53% 270,13% 141,59% 122,38% 108,17% 244,52% 164,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...