Visa allt om Aleris Mjörnviksholm AB
Visa allt om Aleris Mjörnviksholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 36 400 23 192 22 228 22 247 21 118 20 375 17 984 16 169 15 863 15 621
Övrig omsättning 136 137 86 91 10 - - - 173 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 083 4 855 5 652 6 252 3 834 4 847 2 308 1 550 1 881 1 699
Resultat efter finansnetto 30 635 5 346 5 259 5 960 3 891 4 874 2 324 1 620 1 942 1 722
Årets resultat 28 891 3 781 2 986 3 240 3 138 2 460 1 117 1 105 1 243 1 439
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 646 6 998 6 804 6 594 6 906 5 579 3 770 3 619 3 483 3 399
Omsättningstillgångar 39 475 7 764 6 100 5 395 5 889 6 866 6 810 4 235 5 855 4 677
Tillgångar 40 121 14 762 12 904 11 989 12 795 12 446 10 580 7 854 9 339 8 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 169 5 278 3 997 3 511 5 270 6 132 6 672 5 555 6 951 5 708
Obeskattade reserver 4 053 4 447 4 357 2 972 1 469 2 412 1 199 643 508 358
Avsättningar (tkr) 0 3 195 2 709 3 145 3 150 1 417 667 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 899 1 842 1 841 2 361 2 906 2 484 2 042 1 655 1 880 2 010
Skulder och eget kapital 40 121 14 762 12 904 11 989 12 795 12 446 10 580 7 854 9 339 8 076
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 1 930 1 986 2 184 2 205 1 928
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 11 570 8 182 8 127 7 633 7 534 5 379 5 140 5 013 4 591 4 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 5 111 5 048 2 833 2 637 4 841 3 474 3 309 3 265 3 126 3 032
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 2 500 5 000 4 000 3 000 0 2 500 0
Omsättning 36 536 23 329 22 314 22 338 21 128 20 375 17 984 16 169 16 036 15 621
Nyckeltal
Antal anställda 19 20 19 19 18 18 18 18 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 916 1 160 1 170 1 171 1 173 1 132 999 898 881 868
Personalkostnader per anställd (tkr) 747 685 592 582 709 622 609 597 580 561
Rörelseresultat, EBITDA 12 813 5 399 6 043 6 654 4 357 5 343 2 823 2 012 2 362 2 107
Nettoomsättningförändring 56,95% 4,34% -0,09% 5,35% 3,65% 13,30% 11,23% 1,93% 1,55% -%
Du Pont-modellen 76,37% 36,21% 43,97% 52,43% 30,40% 39,16% 22,21% 20,64% 20,79% 21,32%
Vinstmarginal 84,17% 23,05% 25,53% 28,26% 18,42% 23,92% 13,07% 10,03% 12,24% 11,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 94,01% 93,91% 94,09% 93,84% 93,73% 92,91% 92,54% 93,72% 94,55%
Rörelsekapital/omsättning 94,99% 25,53% 19,16% 13,64% 14,13% 21,51% 26,51% 15,96% 25,06% 17,07%
Soliditet 85,57% 59,25% 55,86% 47,55% 49,65% 63,55% 71,22% 76,62% 78,35% 73,87%
Kassalikviditet 805,78% 415,96% 326,34% 224,95% 200,00% 273,59% 330,31% 252,33% 308,51% 230,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...