Visa allt om Hotell Royal i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 17 087 14 730 14 916 15 522 16 480 14 438 15 266 15 285 13 593 12 711
Övrig omsättning - - - - - 234 259 189 751 127
Rörelseresultat (EBIT) 1 543 56 595 936 2 276 692 908 1 162 120 158
Resultat efter finansnetto 5 449 -104 2 132 690 2 073 575 684 867 59 166
Årets resultat 13 837 1 373 1 770 326 1 100 625 901 747 267 519
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 043 14 515 16 842 16 550 16 430 16 807 19 405 19 528 18 680 14 896
Omsättningstillgångar 23 340 2 272 1 943 1 129 2 419 2 694 2 619 2 489 3 904 2 812
Tillgångar 34 383 16 787 18 785 17 679 18 850 19 501 22 025 22 017 22 584 17 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 653 5 576 6 202 6 432 8 105 9 005 10 379 10 881 11 536 11 951
Obeskattade reserver 1 878 1 690 1 490 1 490 1 290 750 1 094 1 744 1 971 2 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 648 6 204 6 268 6 816 6 420 6 540 6 887 6 489 5 005 666
Kortfristiga skulder 6 205 3 317 4 825 2 941 3 035 3 206 3 665 2 903 4 071 2 726
Skulder och eget kapital 34 383 16 787 18 785 17 679 18 850 19 501 22 025 22 017 22 584 17 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 586 1 228 2 445 2 342 1 442 451
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 685 5 868 5 713 5 716 4 060 4 994 3 146 3 812 3 383 4 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 043 2 142 2 154 2 168 2 400 1 687 1 698 2 183 3 066 1 546
Utdelning till aktieägare 15 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000 1 403 1 403 1 403
Omsättning 17 087 14 730 14 916 15 522 16 480 14 672 15 525 15 474 14 344 12 838
Nyckeltal
Antal anställda 16 16 16 15 14 15 18 20 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 068 921 932 1 035 1 177 963 848 764 850 847
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 509 504 539 498 524 458 399 461 447
Rörelseresultat, EBITDA 2 360 762 1 383 1 654 2 963 1 688 1 980 2 180 1 091 1 024
Nettoomsättningförändring 16,00% -1,25% -3,90% -5,81% 14,14% -5,42% -0,12% 12,45% 6,94% -%
Du Pont-modellen 16,13% 0,36% 12,22% 5,31% 12,07% 3,58% 4,32% 5,34% 0,54% 0,94%
Vinstmarginal 32,45% 0,41% 15,39% 6,05% 13,81% 4,84% 6,23% 7,69% 0,90% 1,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 92,38% 93,78% 94,32% 93,90% 94,47% 95,36% 95,46% 94,93% 95,79%
Rörelsekapital/omsättning 100,28% -7,09% -19,32% -11,67% -3,74% -3,55% -6,85% -2,71% -1,23% 0,68%
Soliditet 52,69% 41,07% 38,86% 42,59% 48,04% 49,01% 50,70% 55,12% 57,36% 77,11%
Kassalikviditet 376,15% 68,50% 40,27% 38,39% 79,70% 84,03% 71,46% 85,74% 95,90% 103,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...