Visa allt om Hotell Royal i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Hotell Royal i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 048 17 087 14 730 14 916 15 522 16 480 14 438 15 266 15 285 13 593
Övrig omsättning - - - - - - 234 259 189 751
Rörelseresultat (EBIT) 2 917 1 543 56 595 936 2 276 692 908 1 162 120
Resultat efter finansnetto 2 780 5 449 -104 2 132 690 2 073 575 684 867 59
Årets resultat 1 774 13 837 1 373 1 770 326 1 100 625 901 747 267
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 369 11 043 14 515 16 842 16 550 16 430 16 807 19 405 19 528 18 680
Omsättningstillgångar 13 306 23 340 2 272 1 943 1 129 2 419 2 694 2 619 2 489 3 904
Tillgångar 23 675 34 383 16 787 18 785 17 679 18 850 19 501 22 025 22 017 22 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 427 16 653 5 576 6 202 6 432 8 105 9 005 10 379 10 881 11 536
Obeskattade reserver 2 343 1 878 1 690 1 490 1 490 1 290 750 1 094 1 744 1 971
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 359 9 648 6 204 6 268 6 816 6 420 6 540 6 887 6 489 5 005
Kortfristiga skulder 5 546 6 205 3 317 4 825 2 941 3 035 3 206 3 665 2 903 4 071
Skulder och eget kapital 23 675 34 383 16 787 18 785 17 679 18 850 19 501 22 025 22 017 22 584
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 586 1 228 2 445 2 342 1 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 641 5 685 5 868 5 713 5 716 4 060 4 994 3 146 3 812 3 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 110 2 043 2 142 2 154 2 168 2 400 1 687 1 698 2 183 3 066
Utdelning till aktieägare 2 001 15 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000 1 403 1 403
Omsättning 19 048 17 087 14 730 14 916 15 522 16 480 14 672 15 525 15 474 14 344
Nyckeltal
Antal anställda 14 16 16 16 15 14 15 18 20 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 361 1 068 921 932 1 035 1 177 963 848 764 850
Personalkostnader per anställd (tkr) 563 493 509 504 539 498 524 458 399 461
Rörelseresultat, EBITDA 3 736 2 360 762 1 383 1 654 2 963 1 688 1 980 2 180 1 091
Nettoomsättningförändring 11,48% 16,00% -1,25% -3,90% -5,81% 14,14% -5,42% -0,12% 12,45% -%
Du Pont-modellen 12,33% 16,13% 0,36% 12,22% 5,31% 12,07% 3,58% 4,32% 5,34% 0,54%
Vinstmarginal 15,32% 32,45% 0,41% 15,39% 6,05% 13,81% 4,84% 6,23% 7,69% 0,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 92,38% 93,78% 94,32% 93,90% 94,47% 95,36% 95,46% 94,93%
Rörelsekapital/omsättning 40,74% 100,28% -7,09% -19,32% -11,67% -3,74% -3,55% -6,85% -2,71% -1,23%
Soliditet 22,19% 52,69% 41,07% 38,86% 42,59% 48,04% 49,01% 50,70% 55,12% 57,36%
Kassalikviditet 239,92% 376,15% 68,50% 40,27% 38,39% 79,70% 84,03% 71,46% 85,74% 95,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...