Visa allt om Rolf Ostermark Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Rolf Ostermark Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 113 233
Övrig omsättning - - - 2 - - - 2 2 041 -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -79 -15 -9 -15 -39 -31 -30 2 034 -52
Resultat efter finansnetto -6 -78 -260 -3 -6 -29 -37 -27 2 021 -93
Årets resultat -6 -78 -260 -3 -6 -29 -37 -27 1 474 -70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 28 25 25 25 24 23 2 047
Omsättningstillgångar 229 235 314 571 755 582 612 1 170 3 211 260
Tillgångar 255 261 339 599 780 607 636 1 194 3 234 2 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 261 339 598 601 607 636 674 2 701 1 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 179 0 0 0 0 730
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 520 533 350
Skulder och eget kapital 255 261 339 599 780 607 636 1 194 3 234 2 307
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Omsättning 0 0 0 2 0 0 0 2 2 154 233
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -79 -15 -9 -15 -39 -31 -30 2 034 103
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -51,50% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 63,33% -2,08%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 1 812,39% -20,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 2 369,91% -38,63%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 77,05% 100,00% 100,00% 56,45% 83,52% 53,19%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 225,00% 602,44% 74,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...