Visa allt om Stig Sandström Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Stig Sandström Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 852 852 852 852 852 852 816 816 816 816
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 542 556 551 522 532 545 495 516 492 592
Resultat efter finansnetto 664 678 672 645 656 666 617 658 629 722
Årets resultat 515 522 517 428 388 471 441 458 438 546
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 879 6 014 6 149 6 284 6 299 6 430 6 562 6 646 6 782 6 914
Omsättningstillgångar 787 733 674 729 716 735 866 993 1 124 1 090
Tillgångar 6 666 6 746 6 823 7 013 7 014 7 165 7 429 7 639 7 906 8 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 341 5 426 5 505 5 588 5 760 6 032 6 211 6 420 6 562 6 724
Obeskattade reserver 1 272 1 271 1 267 1 261 1 202 1 083 1 065 1 055 1 045 1 034
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 49 51 164 52 49 153 165 300 246
Skulder och eget kapital 6 666 6 746 6 823 7 013 7 014 7 165 7 429 7 639 7 906 8 004
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 11 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 600 600 600 600 660 650 650 600 600
Omsättning 852 852 852 852 852 852 816 816 816 816
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 677 691 686 657 663 677 629 651 627 727
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,41% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 9,96% 10,05% 9,86% 9,20% 9,35% 9,30% 8,31% 8,63% 7,96% 9,02%
Vinstmarginal 77,93% 79,58% 78,99% 75,70% 77,00% 78,17% 75,61% 80,76% 77,08% 88,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 86,27% 80,28% 73,12% 66,31% 77,93% 80,52% 87,38% 101,47% 100,98% 103,43%
Soliditet 95,01% 95,13% 95,17% 92,93% 94,75% 95,33% 94,17% 93,99% 92,52% 93,31%
Kassalikviditet 1 513,46% 1 495,92% 1 321,57% 444,51% 1 376,92% 1 500,00% 566,01% 601,82% 374,67% 443,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...