Visa allt om Skandinaviska Maskinmekano Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 7 1 502 4 347 4 345 4 114 3 992 6 027 6 346 6 600
Övrig omsättning - 191 - - - 20 - 10 22 -
Rörelseresultat (EBIT) -46 155 100 560 245 -255 -260 728 428 449
Resultat efter finansnetto -124 278 365 647 -43 213 523 97 209 689
Årets resultat 16 154 280 456 68 196 312 61 156 406
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 400 400 404 410 416 428 341 331 626
Omsättningstillgångar 1 643 2 567 3 867 5 618 5 295 5 261 5 339 5 773 5 556 6 662
Tillgångar 2 043 2 967 4 267 6 022 5 705 5 677 5 768 6 114 5 887 7 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 559 1 543 1 389 3 109 2 653 2 585 2 389 2 077 2 016 1 860
Obeskattade reserver 285 435 360 360 340 480 540 450 450 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 989 2 519 2 553 2 712 2 612 2 839 3 588 3 420 4 958
Skulder och eget kapital 2 043 2 967 4 267 6 022 5 705 5 677 5 768 6 114 5 887 7 287
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 646 649 625 509 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 109 221 1 910 1 895 1 061 1 257 1 656 1 857 1 712
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 8 440 469 552 529 780 823 847
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 198 1 502 4 347 4 345 4 134 3 992 6 037 6 368 6 600
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 7 8 8 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 4 751 621 543 514 499 753 705 733
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 - 114 309 283 288 303 381 354 345
Rörelseresultat, EBITDA -46 155 104 566 251 -242 -247 740 723 730
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,53% -65,45% 0,05% 5,61% 3,06% -33,76% -5,03% -3,85% -%
Du Pont-modellen -% 9,47% 8,58% 10,76% 6,29% 3,79% 9,10% 13,05% 9,72% 12,97%
Vinstmarginal -% 4 014,29% 24,37% 14,91% 8,26% 5,23% 13,15% 13,24% 9,01% 14,32%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 28,70% 80,26% 74,38% 66,38% 72,27% 74,17% 74,33% 73,44%
Rörelsekapital/omsättning -% 22 542,86% 89,75% 70,51% 59,45% 64,39% 62,63% 36,25% 33,66% 25,82%
Soliditet 87,19% 63,44% 39,13% 56,03% 50,90% 51,77% 48,32% 39,27% 39,75% 30,17%
Kassalikviditet 825,63% 259,56% 153,51% 181,75% 170,06% 180,59% 162,06% 140,77% 146,26% 123,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...