Visa allt om Wemke Optik Aktiebolag
Visa allt om Wemke Optik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 3 238 324 428 531 476 655 671 742
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -302 -117 -89 -52 23 -72 100 54 115
Resultat efter finansnetto -2 -302 -117 -87 -49 23 -72 105 54 116
Årets resultat -2 -302 -117 -87 -49 23 -29 59 39 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 3 4 6 8 0 2 5 9
Omsättningstillgångar 78 79 263 375 494 532 558 631 586 576
Tillgångar 79 80 265 379 499 540 558 633 591 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 79 151 268 354 403 465 495 436 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 43 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 0 71 60 86 83 35 29 83 110
Kortfristiga skulder 0 1 43 51 59 54 57 67 54 60
Skulder och eget kapital 79 80 265 379 499 540 558 633 591 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 78 166 161 157 157 153 150 142 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 30 61 60 56 57 63 49 50 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0
Omsättning 0 3 238 324 428 531 476 655 671 742
Nyckeltal
Antal anställda - 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 119 162 214 266 238 328 336 371
Personalkostnader per anställd (tkr) - 108 115 113 108 109 112 103 99 111
Rörelseresultat, EBITDA -2 -300 -115 -87 -50 26 -70 102 58 119
Nettoomsättningförändring -100,00% -98,74% -26,54% -24,30% -19,40% 11,55% -27,33% -2,38% -9,57% -%
Du Pont-modellen -% -377,50% -44,15% -22,96% -9,82% 4,44% -12,90% 16,59% 9,31% 19,66%
Vinstmarginal -% -10 066,67% -49,16% -26,85% -11,45% 4,52% -15,13% 16,03% 8,20% 15,50%
Bruttovinstmarginal -% -6 200,00% 68,49% 70,06% 63,32% 67,80% 54,62% 61,98% 51,86% 55,39%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 600,00% 92,44% 100,00% 101,64% 90,02% 105,25% 86,11% 79,28% 69,54%
Soliditet 97,47% 98,75% 56,98% 70,71% 70,94% 74,63% 83,33% 83,09% 75,97% 70,08%
Kassalikviditet -% 5 900,00% 130,23% 294,12% 450,85% 540,74% 564,91% 577,61% 681,48% 510,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...