Visa allt om Franzens Gardinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 069 968 1 457 1 324 1 689 1 633 1 703 1 887 2 318 1 757
Övrig omsättning 23 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 91 52 20 -55 86 12 15 26 -47 17
Resultat efter finansnetto 83 35 -1 -77 64 0 4 6 -63 3
Årets resultat 60 35 3 -77 51 0 4 6 -55 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 28 62 84 109 0 0 0 4 9
Omsättningstillgångar 391 468 323 342 395 349 410 532 447 539
Tillgångar 392 496 385 426 505 349 410 532 452 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 89 54 51 128 77 77 72 67 122
Obeskattade reserver 18 3 3 7 7 0 0 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 192 171 199 174 74 98 100 92 98
Kortfristiga skulder 125 211 156 169 196 198 235 359 294 321
Skulder och eget kapital 392 496 385 426 505 349 410 532 452 548
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 237 251 194 234 271 242 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 117 122 255 28 14 49 87 46 147 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 42 106 104 99 91 114 118 120 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 092 968 1 457 1 324 1 689 1 633 1 703 1 887 2 318 1 757
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 069 968 1 457 - 845 817 852 944 1 159 879
Personalkostnader per anställd (tkr) 205 169 366 - 188 170 222 236 277 195
Rörelseresultat, EBITDA 91 79 47 -28 113 12 15 30 -43 23
Nettoomsättningförändring 10,43% -33,56% 10,05% -21,61% 3,43% -4,11% -9,75% -18,59% 31,93% -%
Du Pont-modellen 23,21% 10,69% 5,45% -12,91% 17,03% 3,72% 4,39% 4,89% -9,96% 3,10%
Vinstmarginal 8,51% 5,48% 1,44% -4,15% 5,09% 0,80% 1,06% 1,38% -1,94% 0,97%
Bruttovinstmarginal 47,43% 46,28% 50,03% 48,49% 46,65% 43,60% 47,92% 46,00% 42,80% 49,46%
Rörelsekapital/omsättning 24,88% 26,55% 11,46% 13,07% 11,78% 9,25% 10,28% 9,17% 6,60% 12,41%
Soliditet 41,59% 18,42% 14,60% 13,18% 26,37% 22,06% 18,78% 13,53% 14,82% 23,31%
Kassalikviditet 208,00% 153,55% 135,90% 123,08% 134,69% 105,56% 107,23% 123,96% 112,24% 119,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...