Visa allt om Franzens Gardinservice Aktiebolag
Visa allt om Franzens Gardinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 084 1 069 968 1 457 1 324 1 689 1 633 1 703 1 887 2 318
Övrig omsättning - 23 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 91 52 20 -55 86 12 15 26 -47
Resultat efter finansnetto -8 83 35 -1 -77 64 0 4 6 -63
Årets resultat -1 60 35 3 -77 51 0 4 6 -55
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 28 62 84 109 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 410 391 468 323 342 395 349 410 532 447
Tillgångar 411 392 496 385 426 505 349 410 532 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 149 89 54 51 128 77 77 72 67
Obeskattade reserver 9 18 3 3 7 7 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 192 171 199 174 74 98 100 92
Kortfristiga skulder 154 125 211 156 169 196 198 235 359 294
Skulder och eget kapital 411 392 496 385 426 505 349 410 532 452
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 237 251 194 234 271 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 193 117 122 255 28 14 49 87 46 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 84 42 106 104 99 91 114 118 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 084 1 092 968 1 457 1 324 1 689 1 633 1 703 1 887 2 318
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 084 1 069 968 1 457 - 845 817 852 944 1 159
Personalkostnader per anställd (tkr) 274 205 169 366 - 188 170 222 236 277
Rörelseresultat, EBITDA -6 91 79 47 -28 113 12 15 30 -43
Nettoomsättningförändring 1,40% 10,43% -33,56% 10,05% -21,61% 3,43% -4,11% -9,75% -18,59% -%
Du Pont-modellen -1,46% 23,21% 10,69% 5,45% -12,91% 17,03% 3,72% 4,39% 4,89% -9,96%
Vinstmarginal -0,55% 8,51% 5,48% 1,44% -4,15% 5,09% 0,80% 1,06% 1,38% -1,94%
Bruttovinstmarginal 47,69% 47,43% 46,28% 50,03% 48,49% 46,65% 43,60% 47,92% 46,00% 42,80%
Rörelsekapital/omsättning 23,62% 24,88% 26,55% 11,46% 13,07% 11,78% 9,25% 10,28% 9,17% 6,60%
Soliditet 37,72% 41,59% 18,42% 14,60% 13,18% 26,37% 22,06% 18,78% 13,53% 14,82%
Kassalikviditet 168,18% 208,00% 153,55% 135,90% 123,08% 134,69% 105,56% 107,23% 123,96% 112,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...