Visa allt om El-Bolaget Nelinder & Co Aktiebolag
Visa allt om El-Bolaget Nelinder & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 430 3 494 3 647 3 579 3 479 3 327 3 149 2 874 3 182 2 958
Övrig omsättning 21 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -129 63 -27 245 335 149 221 51 79 43
Resultat efter finansnetto -143 44 -47 225 305 123 193 17 38 10
Årets resultat -143 33 0 139 305 123 193 17 38 10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6
Omsättningstillgångar 1 338 1 660 1 727 1 696 1 604 1 413 1 195 1 035 1 048 1 047
Tillgångar 1 338 1 660 1 727 1 696 1 604 1 413 1 195 1 038 1 052 1 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 843 986 953 953 814 509 386 193 176 138
Obeskattade reserver 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 84 143 154 196 223 234 217 237 228
Kortfristiga skulder 413 589 632 541 594 682 576 628 639 687
Skulder och eget kapital 1 338 1 660 1 727 1 696 1 604 1 413 1 195 1 038 1 052 1 053
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 253 246 245 246 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 591 652 740 513 481 146 94 162 236 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 280 287 307 220 196 190 175 198 182 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 451 3 494 3 647 3 579 3 479 3 327 3 149 2 874 3 182 2 958
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 143 1 165 1 216 1 790 1 740 1 664 1 575 1 437 1 591 1 479
Personalkostnader per anställd (tkr) 292 314 351 367 339 295 257 303 333 303
Rörelseresultat, EBITDA -129 63 -27 245 335 149 224 52 81 46
Nettoomsättningförändring -1,83% -4,20% 1,90% 2,87% 4,57% 5,65% 9,57% -9,68% 7,57% -%
Du Pont-modellen -9,64% 3,80% -1,56% 14,45% 20,95% 10,62% 18,83% 4,91% 7,51% 4,08%
Vinstmarginal -3,76% 1,80% -0,74% 6,85% 9,66% 4,51% 7,15% 1,77% 2,48% 1,45%
Bruttovinstmarginal 36,73% 43,22% 42,42% 41,91% 44,04% 36,70% 38,93% 38,17% 38,25% 37,93%
Rörelsekapital/omsättning 26,97% 30,65% 30,02% 32,27% 29,03% 21,97% 19,66% 14,16% 12,85% 12,17%
Soliditet 63,00% 59,40% 55,18% 58,28% 50,75% 36,02% 32,30% 18,59% 16,73% 13,11%
Kassalikviditet 40,92% 30,56% 26,58% 36,97% 28,62% 33,72% 37,33% 23,73% 17,68% 19,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...