Visa allt om Sennberg AB
Visa allt om Sennberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 777 26 698 27 509 27 842 38 599 41 513 40 957 43 347 57 472 79 003
Övrig omsättning 494 431 303 362 731 877 1 302 1 497 3 358 2 448
Rörelseresultat (EBIT) 533 372 1 059 918 2 691 871 242 -299 4 896 5 468
Resultat efter finansnetto 589 611 1 399 1 348 3 104 1 436 454 586 5 530 5 688
Årets resultat 549 838 1 575 1 351 1 791 1 147 952 1 743 4 332 3 343
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 121 124 166 87 110 111 196 204 269
Omsättningstillgångar 23 444 25 489 27 297 28 107 28 759 30 393 27 957 28 652 32 089 34 926
Tillgångar 23 593 25 610 27 421 28 273 28 846 30 503 28 068 28 848 32 293 35 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 923 19 874 21 036 20 961 20 610 20 819 19 672 18 720 19 977 17 645
Obeskattade reserver 2 806 2 905 3 355 3 955 4 400 3 700 3 782 4 542 6 368 6 888
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 865 2 831 3 031 3 357 3 836 5 984 4 614 5 586 5 948 10 662
Skulder och eget kapital 23 593 25 610 27 421 28 273 28 846 30 503 28 068 28 848 32 293 35 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 136 480 1 103 1 207 1 203 1 407 1 915 1 914
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 823 3 719 3 466 3 428 4 759 5 376 5 090 5 055 5 929 8 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 256 2 052 2 109 2 376 3 547 3 890 4 056 4 051 4 148 5 061
Utdelning till aktieägare 17 503 2 500 2 000 1 500 1 000 2 000 0 0 3 000 2 000
Omsättning 27 271 27 129 27 812 28 204 39 330 42 390 42 259 44 844 60 830 81 451
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 13 15 14 14 17 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 347 3 337 3 439 3 480 2 969 2 768 2 926 3 096 3 381 3 160
Personalkostnader per anställd (tkr) 762 723 716 788 777 712 741 746 717 612
Rörelseresultat, EBITDA 602 437 1 111 984 2 744 938 327 -186 5 028 5 668
Nettoomsättningförändring 0,30% -2,95% -1,20% -27,87% -7,02% 1,36% -5,51% -24,58% -27,25% -%
Du Pont-modellen 2,50% 2,39% 5,16% 4,80% 10,90% 4,71% 1,64% 2,03% 17,12% 16,16%
Vinstmarginal 2,20% 2,29% 5,15% 4,87% 8,15% 3,46% 1,13% 1,35% 9,62% 7,20%
Bruttovinstmarginal 42,76% 42,04% 45,95% 45,36% 45,89% 41,00% 37,61% 36,87% 40,23% 39,37%
Rörelsekapital/omsättning 76,85% 84,87% 88,21% 88,89% 64,57% 58,80% 56,99% 53,21% 45,48% 30,71%
Soliditet 85,24% 86,45% 86,26% 84,45% 82,69% 77,19% 80,02% 76,23% 76,06% 64,23%
Kassalikviditet 709,35% 800,64% 806,50% 731,93% 647,65% 424,00% 508,67% 419,71% 465,57% 240,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...