Visa allt om Johan Pallin Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 301 5 080 5 517 6 095 4 919 4 372 4 306 5 021 5 632 4 306
Övrig omsättning - - - 245 50 63 263 454 239 702
Rörelseresultat (EBIT) 203 -649 -200 149 178 151 -546 247 748 401
Resultat efter finansnetto 86 -754 -320 -25 104 59 -687 84 627 289
Årets resultat 86 -604 23 16 43 21 30 63 132 109
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 941 3 762 3 988 4 910 4 108 4 518 5 275 5 374 4 128 4 530
Omsättningstillgångar 754 458 423 486 504 355 366 707 857 407
Tillgångar 5 695 4 220 4 411 5 396 4 612 4 873 5 642 6 081 4 985 4 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 762 676 1 280 1 257 1 241 1 198 1 177 1 197 1 135 1 003
Obeskattade reserver 0 0 150 500 547 487 455 1 180 1 180 731
Avsättningar (tkr) 0 0 57 57 57 57 57 57 57 57
Långfristiga skulder 3 449 2 538 1 742 2 276 1 603 1 628 2 741 2 422 1 544 2 051
Kortfristiga skulder 1 484 1 006 1 182 1 306 1 164 1 503 1 211 1 224 1 069 1 096
Skulder och eget kapital 5 695 4 220 4 411 5 396 4 612 4 873 5 642 6 081 4 985 4 937
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 400 455 705 678 573
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 953 1 393 1 490 1 735 1 131 800 1 038 1 004 1 091 1 022
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 567 470 469 548 471 420 585 629 647 603
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 7 301 5 080 5 517 6 340 4 969 4 435 4 569 5 475 5 871 5 008
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 5 7 5 5 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 043 1 016 1 103 871 984 874 538 628 704 538
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 378 397 329 324 325 261 294 303 277
Rörelseresultat, EBITDA 1 245 -229 765 1 124 983 926 233 980 1 371 1 006
Nettoomsättningförändring 43,72% -7,92% -9,48% 23,91% 12,51% 1,53% -14,24% -10,85% 30,79% -%
Du Pont-modellen 3,78% -15,02% -4,38% 2,85% 4,79% 3,28% -9,48% 4,21% 15,29% 8,30%
Vinstmarginal 2,94% -12,48% -3,50% 2,53% 4,49% 3,66% -12,42% 5,10% 13,53% 9,52%
Bruttovinstmarginal 64,69% 63,50% 61,14% 64,54% 63,87% 69,92% 62,77% 67,84% 70,33% 68,18%
Rörelsekapital/omsättning -10,00% -10,79% -13,76% -13,45% -13,42% -26,26% -19,62% -10,30% -3,76% -16,00%
Soliditet 13,38% 16,02% 31,52% 30,12% 35,65% 31,95% 26,67% 33,66% 39,81% 30,98%
Kassalikviditet 50,81% 45,53% 35,79% 37,21% 43,30% 23,62% 30,22% 57,76% 80,17% 37,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...