Visa allt om Grand Hotel i Mölle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 547 23 949 20 964 25 995 24 582 25 279 24 679 20 176 24 434 19 744
Övrig omsättning - 30 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 935 1 776 1 063 479 351 875 1 104 457 1 045 2 570
Resultat efter finansnetto 1 882 1 673 856 299 368 863 1 057 427 1 163 2 618
Årets resultat 1 091 957 816 -721 259 631 776 303 835 1 880
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 047 5 448 5 935 6 623 5 069 5 021 4 158 4 596 1 048 851
Omsättningstillgångar 2 993 2 486 2 864 4 807 1 891 2 659 2 861 1 356 4 314 6 033
Tillgångar 8 040 7 934 8 799 11 430 6 960 7 680 7 019 5 952 5 362 6 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 432 1 341 1 884 1 068 1 789 3 890 3 259 2 483 2 180 3 445
Obeskattade reserver 905 430 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 459 1 581 2 895 6 031 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 244 4 582 4 020 4 331 5 171 3 790 3 760 3 469 3 182 3 439
Skulder och eget kapital 8 040 7 934 8 799 11 430 6 960 7 680 7 019 5 952 5 362 6 884
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 401 318 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 365 8 723 7 140 8 588 7 723 8 032 8 437 6 948 9 054 6 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 134 2 676 2 299 2 957 2 623 2 687 2 810 2 511 3 295 2 203
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100
Omsättning 25 547 23 979 20 964 25 995 24 582 25 279 24 679 20 176 24 434 19 744
Nyckeltal
Antal anställda 31 30 25 30 29 31 33 28 38 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) 824 798 839 867 848 815 748 721 643 705
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 366 394 381 373 347 325 325 319 304
Rörelseresultat, EBITDA 2 548 2 520 1 786 1 264 1 077 1 575 1 685 1 095 1 431 2 932
Nettoomsättningförändring 6,67% 14,24% -19,35% 5,75% -2,76% 2,43% 22,32% -17,43% 23,75% -%
Du Pont-modellen 24,08% 22,38% 12,08% 4,19% 5,37% 11,45% 15,74% 8,01% 21,73% 38,20%
Vinstmarginal 7,58% 7,42% 5,07% 1,84% 1,52% 3,48% 4,48% 2,36% 4,77% 13,32%
Bruttovinstmarginal 77,13% 79,58% 81,29% 76,30% 77,33% 78,78% 78,23% 77,66% 77,54% 77,27%
Rörelsekapital/omsättning -8,81% -8,75% -5,51% 1,83% -13,34% -4,47% -3,64% -10,47% 4,63% 13,14%
Soliditet 26,59% 21,13% 21,41% 9,34% 25,70% 50,65% 46,43% 41,72% 40,66% 50,04%
Kassalikviditet 49,87% 46,99% 60,97% 102,52% 27,38% 55,12% 65,56% 27,13% 117,03% 163,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...