Visa allt om Grand Hotel i Mölle Aktiebolag
Visa allt om Grand Hotel i Mölle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 748 25 547 23 949 20 964 25 995 24 582 25 279 24 679 20 176 24 434
Övrig omsättning - - 30 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 487 1 935 1 776 1 063 479 351 875 1 104 457 1 045
Resultat efter finansnetto 1 425 1 882 1 673 856 299 368 863 1 057 427 1 163
Årets resultat 6 1 091 957 816 -721 259 631 776 303 835
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 137 5 047 5 448 5 935 6 623 5 069 5 021 4 158 4 596 1 048
Omsättningstillgångar 1 281 2 993 2 486 2 864 4 807 1 891 2 659 2 861 1 356 4 314
Tillgångar 9 418 8 040 7 934 8 799 11 430 6 960 7 680 7 019 5 952 5 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 438 1 432 1 341 1 884 1 068 1 789 3 890 3 259 2 483 2 180
Obeskattade reserver 1 130 905 430 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 283 459 1 581 2 895 6 031 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 567 5 244 4 582 4 020 4 331 5 171 3 790 3 760 3 469 3 182
Skulder och eget kapital 9 418 8 040 7 934 8 799 11 430 6 960 7 680 7 019 5 952 5 362
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 401 318 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 365 8 723 7 140 8 588 7 723 8 032 8 437 6 948 9 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 134 2 676 2 299 2 957 2 623 2 687 2 810 2 511 3 295
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 748 25 547 23 979 20 964 25 995 24 582 25 279 24 679 20 176 24 434
Nyckeltal
Antal anställda 29 31 30 25 30 29 31 33 28 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) 888 824 798 839 867 848 815 748 721 643
Personalkostnader per anställd (tkr) 358 356 366 394 381 373 347 325 325 319
Rörelseresultat, EBITDA 2 238 2 548 2 520 1 786 1 264 1 077 1 575 1 685 1 095 1 431
Nettoomsättningförändring 0,79% 6,67% 14,24% -19,35% 5,75% -2,76% 2,43% 22,32% -17,43% -%
Du Pont-modellen 15,80% 24,08% 22,38% 12,08% 4,19% 5,37% 11,45% 15,74% 8,01% 21,73%
Vinstmarginal 5,78% 7,58% 7,42% 5,07% 1,84% 1,52% 3,48% 4,48% 2,36% 4,77%
Bruttovinstmarginal 74,71% 77,13% 79,58% 81,29% 76,30% 77,33% 78,78% 78,23% 77,66% 77,54%
Rörelsekapital/omsättning -12,76% -8,81% -8,75% -5,51% 1,83% -13,34% -4,47% -3,64% -10,47% 4,63%
Soliditet 24,63% 26,59% 21,13% 21,41% 9,34% 25,70% 50,65% 46,43% 41,72% 40,66%
Kassalikviditet 19,82% 49,87% 46,99% 60,97% 102,52% 27,38% 55,12% 65,56% 27,13% 117,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...