Visa allt om Tengblads Fastighet Rudu 11:2 AB
Visa allt om Tengblads Fastighet Rudu 11:2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 304 577 1 257 2 674 2 656 2 957 4 399 12 519 11 469 10 224
Övrig omsättning - 35 - 3 - 201 66 79 74 68
Rörelseresultat (EBIT) 37 38 79 -3 -11 129 1 -123 25 42
Resultat efter finansnetto 0 -2 42 -12 -20 120 -15 -139 11 28
Årets resultat 0 -2 42 -12 -20 120 -15 -139 8 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 060 1 146 1 151 1 212 505 387 402 410 152 160
Omsättningstillgångar 111 499 327 193 214 406 241 745 921 552
Tillgångar 1 171 1 645 1 478 1 405 719 792 644 1 156 1 073 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 363 363 365 1 123 385 405 285 300 189 201
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 705 1 058 856 82 92 102 124 408 279 244
Kortfristiga skulder 103 224 258 200 242 285 234 448 605 267
Skulder och eget kapital 1 171 1 645 1 478 1 405 719 792 644 1 156 1 073 711
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 276 276 279 240 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 205 527 552 480 276 279 241 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 96 260 273 350 269 274 235 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 0 0 0 0 20
Omsättning 304 612 1 257 2 677 2 656 3 158 4 465 12 598 11 543 10 292
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 257 1 337 1 328 1 479 2 200 6 260 5 735 5 112
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 301 394 413 555 411 416 358 341
Rörelseresultat, EBITDA 101 105 137 40 11 145 16 -115 33 51
Nettoomsättningförändring -47,31% -54,10% -52,99% 0,68% -10,18% -32,78% -64,86% 9,16% 12,18% -%
Du Pont-modellen 3,16% 2,31% 5,35% -0,21% -1,39% 16,29% 0,16% -10,55% 2,33% 5,91%
Vinstmarginal 12,17% 6,59% 6,28% -0,11% -0,38% 4,36% 0,02% -0,97% 0,22% 0,41%
Bruttovinstmarginal 87,17% 86,83% 56,80% 41,06% 41,57% 45,99% 24,62% 7,63% 8,44% 9,66%
Rörelsekapital/omsättning 2,63% 47,66% 5,49% -0,26% -1,05% 4,09% 0,16% 2,37% 2,76% 2,79%
Soliditet 31,00% 22,07% 24,70% 79,93% 53,55% 51,14% 44,25% 25,95% 17,61% 28,27%
Kassalikviditet 107,77% 222,77% 126,74% 34,00% 25,62% 94,04% 40,17% 57,37% 72,89% 76,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...