Visa allt om Aktiebolaget Roslagsfisk

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 15 856 21 070 19 397 17 466 14 992 12 262 11 072 13 858 12 244 10 860
Övrig omsättning - 316 416 - - 325 - 214 16 8
Rörelseresultat (EBIT) 580 2 203 3 062 3 190 1 469 1 033 462 3 674 2 898 2 775
Resultat efter finansnetto 581 2 249 3 180 3 340 1 563 1 045 526 3 806 2 884 2 683
Årets resultat -558 220 1 651 2 331 147 546 384 2 854 1 952 1 416
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 726 12 729 7 503 6 262 6 550 6 248 5 977 6 593 6 253 6 781
Omsättningstillgångar 5 571 10 325 14 921 12 975 10 445 8 108 7 524 7 093 5 456 4 626
Tillgångar 22 297 23 054 22 424 19 237 16 995 14 356 13 501 13 686 11 709 11 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 776 17 334 17 113 15 462 13 131 12 985 12 438 12 055 9 201 7 248
Obeskattade reserver 960 1 142 948 132 140 138 239 251 415 853
Avsättningar (tkr) 3 200 1 700 1 500 1 500 1 000 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 830 830
Kortfristiga skulder 1 360 2 877 2 863 2 143 2 724 1 234 824 1 381 1 263 2 474
Skulder och eget kapital 22 297 23 054 22 424 19 237 16 995 14 356 13 501 13 686 11 709 11 406
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 659 648 659 659 639 610 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 103 3 016 2 694 1 379 1 412 1 372 1 417 1 226 921 737
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 037 1 123 990 746 841 846 812 739 591 511
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 856 21 386 19 813 17 466 14 992 12 587 11 072 14 072 12 260 10 868
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 8 7 8 8 8 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 441 2 107 2 425 2 495 1 874 1 533 1 384 1 980 2 041 2 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 416 468 405 371 368 364 374 356 372
Rörelseresultat, EBITDA 1 456 3 204 3 946 3 978 2 262 1 815 1 106 4 253 3 453 3 396
Nettoomsättningförändring -24,75% 8,63% 11,06% 16,50% 22,26% 10,75% -20,10% 13,18% 12,74% -%
Du Pont-modellen 2,61% 9,80% 14,19% 17,36% 9,20% 7,30% 3,90% 27,80% 25,19% 24,60%
Vinstmarginal 3,66% 10,73% 16,40% 19,12% 10,43% 8,55% 4,75% 27,46% 24,09% 25,84%
Bruttovinstmarginal 55,25% 44,90% 44,84% 53,14% 49,35% 52,56% 51,91% 58,47% 59,11% 57,62%
Rörelsekapital/omsättning 26,56% 35,35% 62,16% 62,02% 51,50% 56,06% 60,51% 41,22% 34,25% 19,82%
Soliditet 78,60% 79,05% 79,43% 80,88% 77,87% 91,16% 93,40% 89,40% 81,13% 68,93%
Kassalikviditet 395,29% 345,60% 516,03% 598,41% 358,92% 642,46% 849,64% 471,83% 355,34% 140,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...