Visa allt om Preem Technology Aktiebolag
Visa allt om Preem Technology Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 620 512 527 595 626 617 739 762 864 872
Övrig omsättning - - - 6 - 60 - - 203 301
Rörelseresultat (EBIT) -9 -125 -117 -447 93 180 80 174 496 134
Resultat efter finansnetto -6 -120 -113 -438 111 184 84 217 532 145
Årets resultat -6 -120 -88 -363 81 136 62 159 532 145
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 218 2 220 2 478 2 432 2 316 2 294 2 299 2 238 2 239 2 695
Omsättningstillgångar 906 954 502 668 1 023 966 731 645 1 480 1 006
Tillgångar 3 125 3 174 2 981 3 099 3 339 3 260 3 030 2 883 3 719 3 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 652 658 533 621 1 109 1 177 1 167 1 350 1 191 659
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 309 2 309 2 309 2 309 2 140 1 936 1 765 1 432 2 432 2 887
Kortfristiga skulder 164 206 138 169 90 147 98 101 96 155
Skulder och eget kapital 3 125 3 174 2 981 3 099 3 339 3 260 3 030 2 883 3 719 3 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 620 512 527 601 626 677 739 762 1 067 1 173
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 49 -116 -446 94 1 078 81 175 497 135
Nettoomsättningförändring 21,09% -2,85% -11,43% -4,95% 1,46% -16,51% -3,02% -11,81% -0,92% -%
Du Pont-modellen -0,19% -3,78% -3,76% -14,13% 3,35% 5,67% 2,77% 7,53% 14,36% 4,00%
Vinstmarginal -0,97% -23,44% -21,25% -73,61% 17,89% 29,98% 11,37% 28,48% 61,81% 16,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 9,57% 39,09% 39,16% 35,14% 27,71% 48,04% 25,72% 48,73% 1,83%
Rörelsekapital/omsättning 119,68% 146,09% 69,07% 83,87% 149,04% 132,74% 85,66% 71,39% 160,19% 97,59%
Soliditet 20,86% 20,73% 17,88% 20,04% 33,21% 36,10% 38,51% 46,83% 32,02% 17,81%
Kassalikviditet 552,44% 463,11% 363,77% 395,27% 1 136,67% 657,14% 722,45% 638,61% 1 541,67% 649,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...