Visa allt om AB Norska Fjällresor
Visa allt om AB Norska Fjällresor

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 11 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Årets resultat 9 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 240 240 240 240 240 240 2 488 2 488 1 646 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 120 4 120 108 108
Tillgångar 240 240 240 240 240 240 6 608 6 608 1 754 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 108 108 108 108 164 108 108 108 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 123 132 132 132 132 76 6 500 6 500 1 646 0
Skulder och eget kapital 240 240 240 240 240 240 6 608 6 608 1 754 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 48,75% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 68,33% 1,63% 1,63% 6,16% 100,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,38% 63,38% 6,56% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...