Visa allt om Bürkert-Contromatic Aktiebolag
Visa allt om Bürkert-Contromatic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 106 534 97 714 92 044 90 578 93 043 95 521 90 941 103 223 97 379 82 238
Övrig omsättning 23 35 254 331 1 954 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 252 1 023 2 946 3 033 1 445 3 378 1 752 4 386 2 822 4 039
Resultat efter finansnetto 3 242 1 823 3 360 2 996 1 617 1 445 1 363 4 693 3 132 4 005
Årets resultat 2 499 1 298 2 606 2 194 1 871 1 045 990 2 951 3 132 4 005
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 790 954 1 366 1 505 1 308 265 337 223 254 224
Omsättningstillgångar 25 339 23 347 20 555 22 931 29 482 23 593 20 305 24 238 25 821 21 231
Tillgångar 26 129 24 301 21 921 24 436 30 790 23 858 20 642 24 461 26 075 21 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 766 11 267 9 969 16 363 14 169 12 298 11 252 10 262 11 887 8 755
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 946 946 946 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 363 13 034 11 952 8 073 16 621 10 614 8 444 13 253 14 188 12 700
Skulder och eget kapital 26 129 24 301 21 921 24 436 30 790 23 858 20 642 24 461 26 075 21 455
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 881 697 880 2 475 1 538 1 672 1 294 787 1 046 814
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 847 8 853 8 771 8 727 10 474 9 116 8 614 8 677 9 790 7 910
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 944 5 587 5 196 6 465 7 392 5 997 5 138 5 197 5 420 4 815
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 106 557 97 749 92 298 90 909 94 997 95 521 90 941 103 223 97 379 82 238
Nyckeltal
Antal anställda 19 19 19 21 22 23 22 21 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 607 5 143 4 844 4 313 4 229 4 153 4 134 4 915 4 869 4 112
Personalkostnader per anställd (tkr) 886 807 793 722 900 743 687 737 762 702
Rörelseresultat, EBITDA 3 646 1 435 3 344 3 407 1 609 3 500 1 869 4 469 2 906 4 106
Nettoomsättningförändring 9,03% 6,16% 1,62% -2,65% -2,59% 5,04% -11,90% 6,00% 18,41% -%
Du Pont-modellen 14,00% 10,63% 19,30% 19,12% 9,88% 17,36% 20,66% 25,33% 15,06% 21,50%
Vinstmarginal 3,43% 2,64% 4,60% 5,16% 3,27% 4,34% 4,69% 6,00% 4,03% 5,61%
Bruttovinstmarginal 28,15% 27,77% 29,67% 31,02% 31,62% 31,72% 30,29% 30,45% 29,92% 34,67%
Rörelsekapital/omsättning 12,18% 10,55% 9,35% 16,40% 13,82% 13,59% 13,04% 10,64% 11,95% 10,37%
Soliditet 52,68% 46,36% 45,48% 66,96% 46,02% 54,47% 57,89% 44,74% 45,59% 40,81%
Kassalikviditet 204,96% 179,12% 171,98% 284,05% 177,38% 222,28% 240,47% 182,89% 181,99% 167,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...