Visa allt om LOCATUM Aktiebolag
Visa allt om LOCATUM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 187 28 735 29 439 19 653 21 200 16 900 14 576 20 945 20 794 22 194
Övrig omsättning 46 - 243 67 128 59 34 76 151 176
Rörelseresultat (EBIT) 730 1 553 5 226 1 565 588 1 292 393 1 978 1 551 2 345
Resultat efter finansnetto 884 1 480 5 146 1 542 526 1 326 395 1 977 1 617 2 400
Årets resultat 457 1 201 3 255 1 192 361 769 268 1 229 885 1 056
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 945 587 446 258 280 16 115 214 324 430
Omsättningstillgångar 8 117 8 933 9 718 7 375 5 817 6 083 5 206 6 347 6 361 5 557
Tillgångar 9 062 9 519 10 164 7 633 6 097 6 100 5 321 6 561 6 685 5 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 249 4 792 4 590 1 836 944 1 784 1 314 2 047 1 818 1 933
Obeskattade reserver 3 664 3 398 3 488 2 560 2 587 2 597 2 370 2 386 2 148 1 966
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 149 1 329 2 086 3 237 2 566 1 720 1 636 2 128 2 719 2 088
Skulder och eget kapital 9 062 9 519 10 164 7 633 6 097 6 100 5 321 6 561 6 685 5 987
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 3 693 2 765 2 773 3 688 2 435 2 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 3 382 3 453 3 730 845 968 1 160 1 365 1 303 1 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 643 728 776 823 705 770 1 956 1 588 1 517
Utdelning till aktieägare 1 200 1 000 1 000 500 300 1 200 300 1 000 1 000 1 000
Omsättning 23 233 28 735 29 682 19 720 21 328 16 959 14 610 21 021 20 945 22 370
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 729 9 578 9 813 6 551 7 067 5 633 4 859 6 982 6 931 7 398
Personalkostnader per anställd (tkr) 864 1 371 1 412 1 527 1 819 1 532 1 619 2 349 1 792 1 820
Rörelseresultat, EBITDA 856 1 748 5 354 1 629 674 1 390 492 2 088 1 693 2 563
Nettoomsättningförändring -19,31% -2,39% 49,79% -7,30% 25,44% 15,94% -30,41% 0,73% -6,31% -%
Du Pont-modellen 9,93% 16,31% 51,42% 20,50% 10,00% 21,75% 7,42% 30,19% 24,22% 40,09%
Vinstmarginal 3,88% 5,40% 17,75% 7,96% 2,88% 7,85% 2,71% 9,46% 7,79% 10,81%
Bruttovinstmarginal 19,71% 24,67% 36,06% 39,10% 35,16% 44,46% 45,03% 50,07% 39,75% 40,50%
Rörelsekapital/omsättning 30,05% 26,46% 25,92% 21,06% 15,33% 25,82% 24,49% 20,14% 17,51% 15,63%
Soliditet 78,43% 78,19% 71,93% 50,21% 46,75% 60,62% 57,52% 58,00% 50,33% 55,93%
Kassalikviditet 413,66% 561,93% 411,27% 220,51% 218,55% 341,51% 300,37% 277,11% 220,85% 254,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...