Visa allt om LOCATUM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 735 29 439 19 653 21 200 16 900 14 576 20 945 20 794 22 194 20 477
Övrig omsättning - 243 67 128 59 34 76 151 176 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 553 5 226 1 565 588 1 292 393 1 978 1 551 2 345 720
Resultat efter finansnetto 1 480 5 146 1 542 526 1 326 395 1 977 1 617 2 400 817
Årets resultat 1 201 3 255 1 192 361 769 268 1 229 885 1 056 413
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 587 446 258 280 16 115 214 324 430 223
Omsättningstillgångar 8 933 9 718 7 375 5 817 6 083 5 206 6 347 6 361 5 557 5 040
Tillgångar 9 519 10 164 7 633 6 097 6 100 5 321 6 561 6 685 5 987 5 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 792 4 590 1 836 944 1 784 1 314 2 047 1 818 1 933 2 126
Obeskattade reserver 3 398 3 488 2 560 2 587 2 597 2 370 2 386 2 148 1 966 1 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 329 2 086 3 237 2 566 1 720 1 636 2 128 2 719 2 088 1 854
Skulder och eget kapital 9 519 10 164 7 633 6 097 6 100 5 321 6 561 6 685 5 987 5 263
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 3 693 2 765 2 773 3 688 2 435 2 501 2 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 3 382 3 453 3 730 845 968 1 160 1 365 1 303 1 350 1 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 643 728 776 823 705 770 1 956 1 588 1 517 1 600
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 500 300 1 200 300 1 000 1 000 1 000 1 250
Omsättning 28 735 29 682 19 720 21 328 16 959 14 610 21 021 20 945 22 370 20 477
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 578 9 813 6 551 7 067 5 633 4 859 6 982 6 931 7 398 6 826
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 371 1 412 1 527 1 819 1 532 1 619 2 349 1 792 1 820 1 988
Rörelseresultat, EBITDA 1 748 5 354 1 629 674 1 390 492 2 088 1 693 2 563 882
Nettoomsättningförändring -2,39% 49,79% -7,30% 25,44% 15,94% -30,41% 0,73% -6,31% 8,39% -%
Du Pont-modellen 16,31% 51,42% 20,50% 10,00% 21,75% 7,42% 30,19% 24,22% 40,09% 15,58%
Vinstmarginal 5,40% 17,75% 7,96% 2,88% 7,85% 2,71% 9,46% 7,79% 10,81% 4,00%
Bruttovinstmarginal 24,67% 36,06% 39,10% 35,16% 44,46% 45,03% 50,07% 39,75% 40,50% 39,34%
Rörelsekapital/omsättning 26,46% 25,92% 21,06% 15,33% 25,82% 24,49% 20,14% 17,51% 15,63% 15,56%
Soliditet 78,19% 71,93% 50,21% 46,75% 60,62% 57,52% 58,00% 50,33% 55,93% 57,93%
Kassalikviditet 561,93% 411,27% 220,51% 218,55% 341,51% 300,37% 277,11% 220,85% 254,36% 271,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...