Visa allt om Ingenjörsfirma Nils Carlsson Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirma Nils Carlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 223 281 88 39 168 1 286 725 2 325 1 622 1 511
Övrig omsättning 2 955 - 245 2 420 279 383 266 54 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 109 -192 -646 1 861 -247 161 -974 -641 -771 -1 327
Resultat efter finansnetto 2 128 -290 -736 1 796 -311 103 -953 -739 -554 610
Årets resultat 1 644 -290 -736 1 796 -311 103 -953 -739 -204 1 410
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 299 4 069 4 081 3 976 3 888 3 881 3 678 3 462 3 138 3 144
Omsättningstillgångar 1 057 1 191 1 345 2 385 1 449 1 404 1 870 1 882 1 916 5 252
Tillgångar 7 356 5 259 5 426 6 360 5 337 5 285 5 548 5 344 5 054 8 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 710 3 066 3 356 4 092 2 296 2 607 2 505 3 458 4 197 4 401
Obeskattade reserver 273 0 0 0 0 0 0 0 0 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 043 1 572 1 499 1 491 1 494 1 504 1 959 1 460 460 3 333
Kortfristiga skulder 330 621 571 777 1 546 1 174 1 085 426 397 313
Skulder och eget kapital 7 356 5 259 5 426 6 360 5 337 5 285 5 548 5 344 5 054 8 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 100 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 279 0 340 0 0 120 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 145 0 35 0 0 42 5 6 43 76
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 178 281 333 2 459 447 1 669 991 2 379 1 622 1 511
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 223 281 88 - - 1 286 725 2 325 1 622 1 511
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 - 375 - - 163 8 13 147 253
Rörelseresultat, EBITDA 2 109 -180 -641 1 896 -212 218 -947 -607 -735 -1 273
Nettoomsättningförändring -20,64% 219,32% 125,64% -76,79% -86,94% 77,38% -68,82% 43,34% 7,35% -%
Du Pont-modellen 30,13% -3,63% -11,91% 29,26% -4,63% 3,05% -16,31% -11,79% -10,90% 8,53%
Vinstmarginal 993,72% -67,97% -734,09% 4 771,79% -147,02% 12,52% -124,83% -27,10% -33,97% 47,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% -14,59% 75,00% -48,72% 64,29% 58,40% -87,45% 10,32% 8,32% 46,79%
Rörelsekapital/omsättning 326,01% 202,85% 879,55% 4 123,08% -57,74% 17,88% 108,28% 62,62% 93,65% 326,87%
Soliditet 66,92% 58,30% 61,85% 64,34% 43,02% 49,33% 45,15% 64,71% 83,04% 55,41%
Kassalikviditet 31,82% 38,49% 68,83% 184,43% 19,99% 22,49% 41,66% 120,19% 149,62% 1 255,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...