Visa allt om L. Karlssons Transport & Oljetjänst Aktiebolag
Visa allt om L. Karlssons Transport & Oljetjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 005 752 604 4 793 4 849 6 601 5 168 7 832 6 380 5 919
Övrig omsättning 459 469 845 1 097 1 186 1 120 1 368 231 228 330
Rörelseresultat (EBIT) 50 -251 -306 142 -94 351 543 26 260 883
Resultat efter finansnetto -20 -349 -415 21 -293 234 499 -45 239 801
Årets resultat -232 -349 -30 870 1 0 373 267 353 626
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 247 7 323 7 582 8 325 9 262 10 575 7 455 6 295 6 949 5 835
Omsättningstillgångar 553 602 896 1 471 1 465 2 302 2 319 1 543 2 685 2 184
Tillgångar 7 799 7 926 8 477 9 796 10 726 12 877 9 773 7 838 9 634 8 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 705 4 937 5 286 5 316 4 446 4 445 4 516 4 143 3 876 3 523
Obeskattade reserver 0 0 0 385 1 258 1 554 1 332 1 332 1 752 2 008
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 650 2 360 2 424 2 156 3 295 3 986 2 969 1 294 1 973 1 382
Kortfristiga skulder 444 629 768 1 938 1 728 2 891 957 1 070 2 033 1 106
Skulder och eget kapital 7 799 7 926 8 477 9 796 10 726 12 877 9 773 7 838 9 634 8 020
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 352 347 295 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 280 252 250 364 1 486 1 180 1 083 1 331 1 172 1 005
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 108 124 149 225 585 599 556 629 418 297
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0
Omsättning 1 464 1 221 1 449 5 890 6 035 7 721 6 536 8 063 6 608 6 249
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 5 5 5 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 005 752 604 2 397 970 1 320 1 034 1 305 1 276 1 480
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 378 402 262 401 424 400 378 320 333
Rörelseresultat, EBITDA 299 -5 -74 360 659 1 033 1 188 837 1 150 1 903
Nettoomsättningförändring 33,64% 24,50% -87,40% -1,15% -26,54% 27,73% -34,01% 22,76% 7,79% -%
Du Pont-modellen 0,72% -3,03% -3,54% 1,48% -0,84% 2,73% 5,57% 0,46% 2,81% 11,12%
Vinstmarginal 5,57% -31,91% -49,67% 3,03% -1,86% 5,33% 10,53% 0,46% 4,25% 15,07%
Bruttovinstmarginal 43,18% 16,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,85% -3,59% 21,19% -9,74% -5,42% -8,92% 26,35% 6,04% 10,22% 18,21%
Soliditet 60,33% 62,29% 62,36% 57,16% 50,09% 43,41% 56,25% 65,09% 53,33% 61,95%
Kassalikviditet 124,55% 95,71% 116,67% 75,90% 84,38% 79,63% 242,32% 144,21% 132,07% 197,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...