Visa allt om Rolf Wadéns Trafikskola Aktiebolag
Visa allt om Rolf Wadéns Trafikskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 966 2 578 2 305 2 387 2 370 2 358 2 306 2 557 2 159 1 759
Övrig omsättning 13 - 23 155 11 - - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) -6 78 47 102 -14 186 -68 12 207 125
Resultat efter finansnetto -22 53 8 78 -50 143 -99 -30 185 104
Årets resultat -22 41 6 56 -1 89 -102 -30 127 77
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 297 574 786 1 016 583 664 860 839 385 444
Omsättningstillgångar 485 656 627 645 833 1 016 944 794 707 523
Tillgångar 782 1 230 1 413 1 661 1 416 1 680 1 803 1 634 1 092 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 383 342 336 280 281 192 294 324 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 58 276 496 155 383 685 535 69 189
Kortfristiga skulder 392 789 794 829 981 962 926 805 699 581
Skulder och eget kapital 782 1 230 1 413 1 661 1 416 1 680 1 803 1 634 1 092 968
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 170 108 200 231 216 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 774 1 003 900 928 746 712 655 785 572 449
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 359 438 387 373 348 295 356 396 310 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 979 2 578 2 328 2 542 2 381 2 358 2 306 2 557 2 159 1 781
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 655 645 576 597 593 590 577 639 720 586
Personalkostnader per anställd (tkr) 372 361 321 332 331 288 315 367 374 321
Rörelseresultat, EBITDA 191 290 285 298 186 382 133 188 346 264
Nettoomsättningförändring -23,74% 11,84% -3,44% 0,72% 0,51% 2,25% -9,82% 18,43% 22,74% -%
Du Pont-modellen -0,77% 6,42% 3,33% 6,14% -0,99% 11,07% -3,77% 0,73% 18,96% 12,91%
Vinstmarginal -0,31% 3,06% 2,04% 4,27% -0,59% 7,89% -2,95% 0,47% 9,59% 7,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,73% -5,16% -7,25% -7,71% -6,24% 2,29% 0,78% -0,43% 0,37% -3,30%
Soliditet 46,16% 31,14% 24,20% 20,23% 19,77% 19,10% 10,65% 17,99% 29,67% 20,35%
Kassalikviditet 123,72% 83,14% 78,97% 77,80% 84,91% 105,61% 101,94% 98,63% 101,14% 90,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...