Visa allt om Z-Lux AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 0 0 21 4 16 3 2 469 6 863 3 023
Övrig omsättning - - 10 - 85 472 11 3 50 94
Rörelseresultat (EBIT) -1 -8 10 4 -120 224 -338 -103 -324 -649
Resultat efter finansnetto -1 -8 10 5 -120 222 -344 -189 -481 -690
Årets resultat -1 -8 10 5 -120 222 -344 -189 19 -690
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 148 296 463 617 1 113
Omsättningstillgångar 28 30 39 40 44 69 135 353 1 455 723
Tillgångar 28 30 39 40 44 217 431 816 2 072 1 836
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 9 17 7 3 123 -385 -41 149 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 147 198 1 074 1 262
Kortfristiga skulder 20 20 22 33 41 94 669 660 849 446
Skulder och eget kapital 28 30 39 40 44 217 431 816 2 072 1 836
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 5 509 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 103 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 0 10 21 89 488 14 2 472 6 913 3 117
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 288 1 512
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 209 194
Rörelseresultat, EBITDA -1 -8 10 4 28 372 -171 51 -95 -604
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 425,00% -75,00% 433,33% -99,88% -64,02% 127,03% -%
Du Pont-modellen -3,57% -% -% 10,00% -272,73% 103,23% -77,26% -9,44% -15,54% -32,73%
Vinstmarginal -16,67% -% -% 19,05% -3 000,00% 1 400,00% -11 100,00% -3,12% -4,69% -19,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% -700,00% -131,25% -3 833,33% 20,29% 23,37% 19,42%
Rörelsekapital/omsättning 133,33% -% -% 33,33% 75,00% -156,25% -17 800,00% -12,43% 8,83% 9,16%
Soliditet 28,57% 30,00% 43,59% 17,50% 6,82% 56,68% -89,33% -5,02% 7,19% 7,03%
Kassalikviditet 140,00% 150,00% 177,27% 121,21% 107,32% 39,36% 9,87% 25,15% 134,16% 121,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...