Visa allt om Östergrens Production AB
Visa allt om Östergrens Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 979 2 906 2 953 2 586 2 762 3 272 2 895 3 327 4 132 4 115
Övrig omsättning 323 - - 4 16 236 - 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 241 -172 68 -172 -614 -182 -54 -390 -430 522
Resultat efter finansnetto 243 -168 79 -154 -582 -158 -58 -345 -343 607
Årets resultat 253 -158 89 -114 -572 -110 2 -217 0 367
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 628 736 847 952 1 090 1 227 1 402 1 613 1 828 1 316
Omsättningstillgångar 3 476 3 095 2 927 2 741 2 864 3 435 3 297 3 273 3 611 5 901
Tillgångar 4 104 3 831 3 774 3 693 3 954 4 663 4 699 4 886 5 439 7 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 333 3 080 3 238 3 149 3 264 3 819 3 929 3 927 4 144 4 143
Obeskattade reserver 20 30 40 50 90 100 110 120 216 565
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 751 721 495 494 600 744 660 839 1 078 2 509
Skulder och eget kapital 4 104 3 831 3 774 3 693 3 954 4 663 4 699 4 886 5 439 7 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 1 569 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 382 1 240 1 001 999 1 107 1 693 1 126 1 232 47 1 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 545 443 364 332 404 613 416 512 497 441
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 302 2 906 2 953 2 590 2 778 3 508 2 895 3 349 4 132 4 115
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 4 4 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 596 581 738 647 691 654 579 665 689 686
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 299 339 337 374 433 312 393 352 290
Rörelseresultat, EBITDA 349 -61 193 -34 -410 17 156 -175 -261 672
Nettoomsättningförändring 2,51% -1,59% 14,19% -6,37% -15,59% 13,02% -12,98% -19,48% 0,41% -%
Du Pont-modellen 5,90% -4,41% 2,12% -4,17% -14,72% -3,41% -1,06% -6,92% -6,18% 8,49%
Vinstmarginal 8,12% -5,82% 2,71% -5,96% -21,07% -4,86% -1,73% -10,16% -8,13% 14,90%
Bruttovinstmarginal 81,71% 80,18% 81,85% 79,62% 74,95% 81,45% 87,63% 78,39% 69,87% 80,19%
Rörelsekapital/omsättning 91,47% 81,69% 82,36% 86,89% 81,97% 82,24% 91,09% 73,16% 61,30% 82,43%
Soliditet 81,59% 81,01% 86,62% 86,27% 84,23% 83,48% 85,34% 82,14% 79,05% 63,03%
Kassalikviditet 298,54% 292,51% 402,02% 338,06% 313,33% 296,37% 377,42% 304,65% 273,28% 206,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...