Visa allt om Ulva Kraft Aktiebolag
Visa allt om Ulva Kraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 188 203 279 370 682 456 493 792 575 306
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -48 -69 -3 44 80 90 154 387 221 -50
Resultat efter finansnetto -48 -68 -3 45 80 91 155 389 228 -49
Årets resultat 19 -3 42 24 106 81 130 336 156 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 797 886 962 1 038 1 114 1 171 1 231 1 307 1 094 1 143
Omsättningstillgångar 339 303 377 350 354 233 385 469 488 399
Tillgångar 1 136 1 190 1 339 1 388 1 468 1 404 1 616 1 776 1 582 1 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 325 306 310 268 244 238 307 477 291 135
Obeskattade reserver 803 876 942 953 983 1 046 1 066 1 087 1 154 1 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 8 89 169 242 121 243 212 137 264
Skulder och eget kapital 1 136 1 190 1 339 1 388 1 468 1 404 1 616 1 776 1 582 1 542
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 150 300 150 0
Omsättning 188 203 279 370 682 456 493 792 575 306
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 41 7 73 120 188 169 230 449 270 0
Nettoomsättningförändring -7,39% -27,24% -24,59% -45,75% 49,56% -7,51% -37,75% 37,74% 87,91% -%
Du Pont-modellen -4,23% -5,71% -0,22% 3,31% 5,52% 6,48% 9,59% 21,90% 14,48% -3,24%
Vinstmarginal -25,53% -33,50% -1,08% 12,43% 11,88% 19,96% 31,44% 49,12% 39,83% -16,34%
Bruttovinstmarginal 82,45% 76,35% 100,00% 88,38% 66,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 176,60% 145,32% 103,23% 48,92% 16,42% 24,56% 28,80% 32,45% 61,04% 44,12%
Soliditet 83,74% 83,13% 78,03% 72,86% 65,97% 71,86% 67,61% 71,97% 70,92% 62,12%
Kassalikviditet 4 842,86% 3 787,50% 423,60% 207,10% 146,28% 192,56% 158,44% 221,23% 356,20% 151,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...