Visa allt om Ösmo Gummi Aktiebolag
Visa allt om Ösmo Gummi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 213 220 3 594 4 968 5 653 6 181 7 018 6 492 7 337 6 904
Övrig omsättning 150 196 59 65 - - - - 64 71
Rörelseresultat (EBIT) -12 -161 -21 23 -505 -207 263 -490 566 509
Resultat efter finansnetto -13 -148 -26 15 -519 -229 222 -532 532 481
Årets resultat -13 -148 -26 15 -519 -229 222 -349 248 343
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 24 20 96 172 400 640 518 828 438
Omsättningstillgångar 213 208 528 1 086 1 294 2 018 1 883 1 723 2 590 1 895
Tillgångar 213 232 548 1 182 1 466 2 419 2 523 2 241 3 418 2 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 162 360 386 371 890 1 119 896 1 246 1 058
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 15 123 307 579 438 645 359
Kortfristiga skulder 65 70 187 780 971 1 221 825 905 1 344 917
Skulder och eget kapital 213 232 548 1 182 1 466 2 419 2 523 2 241 3 418 2 333
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 312 396 384 438 667 682
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 98 202 899 1 520 1 287 1 366 1 222 1 225 964 725
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 23 200 465 482 510 496 500 503 453
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 363 416 3 653 5 033 5 653 6 181 7 018 6 492 7 401 6 975
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 5 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 213 220 1 198 994 808 883 1 003 927 1 048 1 151
Personalkostnader per anställd (tkr) 107 227 372 405 303 331 307 316 309 314
Rörelseresultat, EBITDA 12 -155 -21 99 -276 33 520 -180 879 798
Nettoomsättningförändring -3,18% -93,88% -27,66% -12,12% -8,54% -11,93% 8,10% -11,52% 6,27% -%
Du Pont-modellen -5,63% -63,36% -3,83% 1,95% -34,45% -8,52% 10,54% -21,69% 16,59% 21,86%
Vinstmarginal -5,63% -66,82% -0,58% 0,46% -8,93% -3,33% 3,79% -7,49% 7,73% 7,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 73,18% 42,40% 54,53% 49,21% 58,39% 64,19% 56,87% 62,40% 60,57%
Rörelsekapital/omsättning 69,48% 62,73% 9,49% 6,16% 5,71% 12,89% 15,08% 12,60% 16,98% 14,17%
Soliditet 69,95% 69,83% 65,69% 32,66% 25,31% 36,79% 44,35% 39,98% 40,33% 45,35%
Kassalikviditet 327,69% 297,14% 282,35% 57,95% 53,24% 76,58% 119,27% 93,70% 86,90% 120,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...