Visa allt om Skoog Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 97 95 0 100 0 20 24 40 49 72
Övrig omsättning - - - 50 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 1 -7 141 -14 2 8 3 -2 22
Resultat efter finansnetto 1 1 -7 136 -19 -1 1 -4 -9 16
Årets resultat 1 1 -7 136 -19 -1 0 -4 -9 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 218 268 231 259 134 168 169 166 177 192
Tillgångar 218 268 231 259 134 168 169 166 177 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 103 102 219 83 102 102 102 106 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 110 127 0 49 52 50 45 51 50
Kortfristiga skulder 4 55 2 40 2 14 15 18 19 26
Skulder och eget kapital 218 268 231 259 134 168 169 166 177 192
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 123 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 36 0 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 97 95 0 150 0 20 24 40 49 72
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 97 95 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 81 89 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 1 -7 141 -14 2 8 3 -2 22
Nettoomsättningförändring 2,11% -% -100,00% -% -100,00% -16,67% -40,00% -18,37% -31,94% -%
Du Pont-modellen 0,46% 0,37% -% 54,44% -% 1,19% 4,73% 1,81% -1,13% 11,46%
Vinstmarginal 1,03% 1,05% -% 141,00% -% 10,00% 33,33% 7,50% -4,08% 30,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 220,62% 224,21% -% 219,00% -% 770,00% 641,67% 370,00% 322,45% 230,56%
Soliditet 47,25% 38,43% 44,16% 84,56% 61,94% 60,71% 60,36% 61,45% 59,89% 59,90%
Kassalikviditet 5 450,00% 487,27% 11 550,00% 647,50% 6 700,00% 1 200,00% 1 126,67% 922,22% 931,58% 719,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...