Visa allt om Aktiebolaget Lule-Bild

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 899 5 329 5 658 6 003 7 090 5 594 6 448 6 485 6 533 5 862
Övrig omsättning 134 127 127 150 - 135 134 135 828 171
Rörelseresultat (EBIT) 51 178 797 932 604 338 24 588 -109 -124
Resultat efter finansnetto 98 223 880 1 040 667 332 117 719 -287 -108
Årets resultat 71 165 483 563 484 525 134 367 -42 31
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 669 217 1 271 1 222 1 563 1 434 1 216 775 863 2 604
Omsättningstillgångar 3 564 4 430 3 589 3 463 2 879 2 694 2 978 3 538 3 306 2 035
Tillgångar 4 232 4 647 4 860 4 686 4 442 4 128 4 194 4 313 4 169 4 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 515 3 794 3 979 3 845 3 633 3 449 3 224 3 391 3 354 3 596
Obeskattade reserver 486 486 486 266 0 0 313 488 298 636
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 231 367 395 574 810 680 433 435 517 408
Skulder och eget kapital 4 232 4 647 4 860 4 686 4 442 4 128 4 194 4 313 4 169 4 639
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 416 349 385 390 416 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 543 1 656 1 284 1 461 1 216 1 036 1 219 1 068 1 388 1 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 654 677 546 624 647 575 675 619 763 630
Utdelning till aktieägare 350 350 0 0 0 300 300 300 330 200
Omsättning 5 033 5 456 5 785 6 153 7 090 5 729 6 582 6 620 7 361 6 033
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 5 5 6 6 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 225 1 332 1 415 1 501 1 418 1 119 1 075 1 081 817 977
Personalkostnader per anställd (tkr) 570 602 474 535 465 359 426 360 331 375
Rörelseresultat, EBITDA 95 239 869 1 012 690 448 127 699 11 26
Nettoomsättningförändring -8,07% -5,81% -5,75% -15,33% 26,74% -13,24% -0,57% -0,73% 11,45% -%
Du Pont-modellen 2,72% 5,40% 18,40% 22,81% 15,26% 8,53% 3,43% 17,06% -0,55% -1,92%
Vinstmarginal 2,35% 4,71% 15,80% 17,81% 9,56% 6,29% 2,23% 11,35% -0,35% -1,52%
Bruttovinstmarginal 76,12% 80,17% 79,02% 77,79% 64,75% 67,91% 100,00% 71,35% 61,55% 66,34%
Rörelsekapital/omsättning 68,03% 76,24% 56,45% 48,13% 29,18% 36,00% 39,47% 47,85% 42,69% 27,76%
Soliditet 92,02% 89,80% 89,24% 86,24% 81,79% 83,55% 82,25% 86,77% 85,60% 87,39%
Kassalikviditet 1 542,86% 1 207,08% 908,61% 603,31% 355,43% 314,71% 618,48% 744,37% 581,43% 417,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...