Visa allt om Nässjö Lövträaktiebolag
Visa allt om Nässjö Lövträaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 268 313 369 413 401 385 421 513 404 367
Övrig omsättning - - - - - - 11 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 -31 -14 0 1 -2 1 121 -50 -24
Resultat efter finansnetto 14 -31 -14 1 2 2 1 122 -49 -24
Årets resultat 14 -27 0 0 1 1 2 86 -49 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 16 16 16 16 16 18 20 23
Omsättningstillgångar 175 182 269 336 349 357 414 405 365 403
Tillgångar 191 198 285 352 365 373 429 423 385 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 154 181 231 231 230 229 226 140 189
Obeskattade reserver 0 0 4 18 18 18 18 20 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 17 83 84
Kortfristiga skulder 22 43 99 102 115 125 182 159 161 152
Skulder och eget kapital 191 198 285 352 365 373 429 423 385 425
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 149 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 90 152 0 158 138 120 117 143 157 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 65 80 79 85 68 73 80 88 63
Utdelning till aktieägare 30 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Omsättning 268 313 369 413 401 385 432 513 404 367
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 268 313 369 413 401 385 211 257 202 184
Personalkostnader per anställd (tkr) 152 232 239 253 238 203 101 121 136 103
Rörelseresultat, EBITDA 14 -31 -14 0 1 -2 2 124 -47 -20
Nettoomsättningförändring -14,38% -15,18% -10,65% 2,99% 4,16% -8,55% -17,93% 26,98% 10,08% -%
Du Pont-modellen 7,33% -15,66% -4,91% 1,14% 0,27% 0,27% 0,23% 28,61% -12,99% -5,65%
Vinstmarginal 5,22% -9,90% -3,79% 0,97% 0,25% 0,26% 0,24% 23,59% -12,38% -6,54%
Bruttovinstmarginal 98,13% 97,12% 96,21% 92,74% 96,01% 90,13% 82,19% 98,05% 96,78% 95,37%
Rörelsekapital/omsättning 57,09% 44,41% 46,07% 56,66% 58,35% 60,26% 55,11% 47,95% 50,50% 68,39%
Soliditet 88,48% 77,78% 64,60% 69,39% 66,92% 65,22% 56,47% 56,83% 36,36% 44,47%
Kassalikviditet 595,45% 309,30% 216,16% 268,63% 226,96% 202,40% 162,64% 162,26% 126,71% 156,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...