Visa allt om Nässjö Lövträaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 313 369 413 401 385 421 513 404 367 517
Övrig omsättning - - - - - 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -14 0 1 -2 1 121 -50 -24 -15
Resultat efter finansnetto -31 -14 1 2 2 1 122 -49 -24 -15
Årets resultat -27 0 0 1 1 2 86 -49 -2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 16 16 16 16 18 20 23 27
Omsättningstillgångar 182 269 336 349 357 414 405 365 403 410
Tillgångar 198 285 352 365 373 429 423 385 425 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 181 231 231 230 229 226 140 189 191
Obeskattade reserver 0 4 18 18 18 18 20 0 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 17 83 84 68
Kortfristiga skulder 43 99 102 115 125 182 159 161 152 155
Skulder och eget kapital 198 285 352 365 373 429 423 385 425 437
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 149 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 152 0 158 138 120 117 143 157 122 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 65 80 79 85 68 73 80 88 63 77
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 313 369 413 401 385 432 513 404 367 517
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 313 369 413 401 385 211 257 202 184 259
Personalkostnader per anställd (tkr) 232 239 253 238 203 101 121 136 103 151
Rörelseresultat, EBITDA -31 -14 0 1 -2 2 124 -47 -20 -9
Nettoomsättningförändring -15,18% -10,65% 2,99% 4,16% -8,55% -17,93% 26,98% 10,08% -29,01% -%
Du Pont-modellen -15,66% -4,91% 1,14% 0,27% 0,27% 0,23% 28,61% -12,99% -5,65% -3,43%
Vinstmarginal -9,90% -3,79% 0,97% 0,25% 0,26% 0,24% 23,59% -12,38% -6,54% -2,90%
Bruttovinstmarginal 97,12% 96,21% 92,74% 96,01% 90,13% 82,19% 98,05% 96,78% 95,37% 92,84%
Rörelsekapital/omsättning 44,41% 46,07% 56,66% 58,35% 60,26% 55,11% 47,95% 50,50% 68,39% 49,32%
Soliditet 77,78% 64,60% 69,39% 66,92% 65,22% 56,47% 56,83% 36,36% 44,47% 47,50%
Kassalikviditet 309,30% 216,16% 268,63% 226,96% 202,40% 162,64% 162,26% 126,71% 156,58% 152,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...