Visa allt om LiVi Städservice AB
Visa allt om LiVi Städservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 598 4 715 5 013 5 066 5 180 5 238 5 479 5 734 5 438 4 860
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 563 657 302 339 221 106 238 251 26 348
Resultat efter finansnetto 679 670 311 355 229 106 276 252 26 346
Årets resultat 528 447 181 192 167 71 202 178 16 239
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 0 4 10 33 81 109 154 121 48
Omsättningstillgångar 1 462 1 687 1 504 1 471 1 312 1 443 1 532 1 406 1 293 1 372
Tillgångar 1 581 1 687 1 508 1 480 1 345 1 523 1 641 1 560 1 413 1 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 746 639 371 390 348 331 433 331 153 387
Obeskattade reserver 267 267 167 90 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 567 781 969 1 000 996 1 192 1 208 1 229 1 260 1 033
Skulder och eget kapital 1 581 1 687 1 508 1 480 1 345 1 523 1 641 1 560 1 413 1 420
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 480 420 420 440 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 732 2 514 2 804 2 821 2 793 2 317 2 485 2 585 2 521 2 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 635 846 984 984 992 1 194 1 191 1 194 1 233 889
Utdelning till aktieägare 600 420 180 200 150 150 172 100 0 250
Omsättning 3 598 4 715 5 013 5 066 5 180 5 238 5 479 5 734 5 438 4 860
Nyckeltal
Antal anställda 10 13 14 14 14 12 12 12 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 360 363 358 362 370 437 457 478 340 304
Personalkostnader per anställd (tkr) 236 249 272 274 273 335 345 355 266 216
Rörelseresultat, EBITDA 568 661 308 362 269 155 283 312 75 389
Nettoomsättningförändring -23,69% -5,94% -1,05% -2,20% -1,11% -4,40% -4,45% 5,44% 11,89% -%
Du Pont-modellen 42,95% 39,77% 20,62% 24,12% 17,10% 6,96% 16,88% 16,28% 1,98% 24,51%
Vinstmarginal 18,87% 14,23% 6,20% 7,05% 4,44% 2,02% 5,06% 4,43% 0,51% 7,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,87% 19,22% 10,67% 9,30% 6,10% 4,79% 5,91% 3,09% 0,61% 6,98%
Soliditet 60,36% 50,22% 33,24% 30,83% 25,87% 21,73% 26,39% 21,22% 10,83% 27,25%
Kassalikviditet 257,85% 216,01% 155,21% 147,10% 131,73% 121,06% 126,82% 114,40% 102,62% 132,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...