Visa allt om Rune Tennesmed Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 698 238 401 572 576 739 700 998 1 001 958
Övrig omsättning 15 641 512 150 35 128 45 44 50 35
Rörelseresultat (EBIT) 361 430 517 -5 -242 -67 -500 -517 -654 -706
Resultat efter finansnetto 336 404 556 -47 -267 -42 -433 -721 -533 -553
Årets resultat 336 404 556 -47 -267 -42 -433 -721 -533 -553
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 125 1 168 1 206 1 356 1 471 1 512 1 617 1 925 2 578 3 042
Omsättningstillgångar 798 760 817 268 152 271 175 276 376 398
Tillgångar 1 923 1 927 2 023 1 624 1 623 1 783 1 792 2 201 2 954 3 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 1 382 1 578 1 023 820 1 087 1 128 1 562 2 282 2 815
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 279 545 445 602 803 696 664 640 671 625
Skulder och eget kapital 1 923 1 927 2 023 1 624 1 623 1 783 1 792 2 201 2 954 3 440
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 214 261 334 568 0 845 807
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 102 122 124 231 284 293 269
Utdelning till aktieägare 250 900 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 713 879 913 722 611 867 745 1 042 1 051 993
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 572 576 739 350 250 250 240
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 302 383 461 401 258 285 270
Rörelseresultat, EBITDA 404 473 517 -5 -242 -65 -498 -515 -651 -701
Nettoomsättningförändring 193,28% -40,65% -29,90% -0,69% -22,06% 5,57% -29,86% -0,30% 4,49% -%
Du Pont-modellen 18,77% 22,31% 27,88% -0,31% -14,91% -1,12% -22,94% -23,44% -17,30% -15,70%
Vinstmarginal 51,72% 180,67% 140,65% -0,87% -42,01% -2,71% -58,71% -51,70% -51,05% -56,37%
Bruttovinstmarginal 97,56% 92,02% 96,01% 82,34% 82,81% 88,90% 90,43% 89,18% 85,41% 84,97%
Rörelsekapital/omsättning 74,36% 90,34% 92,77% -58,39% -113,02% -57,51% -69,86% -36,47% -29,47% -23,70%
Soliditet 42,54% 71,72% 78,00% 62,99% 50,52% 60,96% 62,95% 70,97% 77,25% 81,83%
Kassalikviditet 277,42% 134,31% 176,40% 38,37% 15,19% 30,75% 16,11% 32,34% 42,18% 44,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...