Visa allt om GoG Fastighet & Maskin AB
Visa allt om GoG Fastighet & Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 920 720 720 722
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 388 570 654 612 616 621 19 416 569 577
Resultat efter finansnetto 391 570 596 530 382 555 -33 204 571 568
Årets resultat 305 443 568 294 282 409 12 111 412 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 190 14 972 15 496 15 256 16 033 16 810 17 587 18 333 1 761 1 856
Omsättningstillgångar 306 228 721 281 348 330 187 1 364 1 066 647
Tillgångar 14 496 15 200 16 217 15 538 16 381 17 141 17 775 19 697 2 828 2 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 690 2 316 1 874 1 306 1 012 730 321 309 1 199 877
Obeskattade reserver 0 0 0 132 0 0 0 51 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 674 12 757 13 767 13 971 13 549 16 160 17 375 17 075 1 236 1 418
Kortfristiga skulder 132 127 576 129 1 820 251 79 2 262 394 208
Skulder och eget kapital 14 496 15 200 16 217 15 538 16 381 17 141 17 775 19 697 2 828 2 503
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 90
Omsättning 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 920 720 720 722
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 - 0 - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 722
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 170 1 354 1 392 1 389 1 393 1 398 822 663 664 672
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,52% 27,78% 0,00% -0,28% -%
Du Pont-modellen 2,70% 3,75% 4,03% 3,94% 3,76% 3,62% 0,11% 2,27% 20,65% 23,17%
Vinstmarginal 27,15% 39,58% 45,42% 42,50% 42,78% 43,12% 2,07% 62,22% 81,11% 80,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,08% 7,01% 10,07% 10,56% -102,22% 5,49% 11,74% -124,72% 93,33% 60,80%
Soliditet 46,15% 15,24% 11,56% 9,03% 6,18% 4,26% 1,81% 1,76% 42,40% 35,04%
Kassalikviditet 231,82% 179,53% 125,17% 217,83% 19,12% 131,47% 236,71% 60,30% 270,56% 311,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...