Visa allt om Otto Nilssons Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 75 036 59 729 59 300 25 003 10 494 9 104 15 287 12 825 12 330 17 132
Övrig omsättning 157 146 206 250 13 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 6 312 13 379 6 922 2 305 -172 -92 396 70 458 -131
Resultat efter finansnetto 6 316 13 399 6 971 2 313 -150 -84 391 107 478 -127
Årets resultat 4 899 10 866 5 432 1 325 -150 -144 382 67 366 -78
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 542 434 342 417 207 240 283 366 507 678
Omsättningstillgångar 49 343 23 464 22 335 11 204 1 845 3 349 4 238 3 965 4 941 3 998
Tillgångar 49 885 23 898 22 678 11 622 2 052 3 589 4 522 4 331 5 448 4 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 394 11 295 5 829 1 897 572 2 222 2 366 1 984 1 918 1 552
Obeskattade reserver 0 0 550 550 0 0 0 17 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 491 12 603 16 298 9 128 1 480 1 367 2 155 2 330 3 530 3 123
Skulder och eget kapital 49 885 23 898 22 678 11 622 2 052 3 589 4 522 4 331 5 448 4 675
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 497 98 481 443 466
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 834 8 626 7 576 4 183 2 939 3 094 3 319 3 166 2 863 3 540
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 589 2 991 2 625 1 415 974 1 168 1 104 1 460 1 235 1 423
Utdelning till aktieägare 4 600 10 800 5 400 1 500 0 1 500 0 0 0 0
Omsättning 75 193 59 875 59 506 25 253 10 507 9 104 15 287 12 825 12 330 17 133
Nyckeltal
Antal anställda 33 24 19 14 8 10 13 14 14 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 274 2 489 3 121 1 786 1 312 910 1 176 916 881 1 008
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 493 545 415 512 489 357 365 334 331
Rörelseresultat, EBITDA 6 418 13 476 7 010 2 397 -139 -49 479 218 645 95
Nettoomsättningförändring 25,63% 0,72% 137,17% 138,26% 15,27% -40,45% 19,20% 4,01% -28,03% -%
Du Pont-modellen 12,67% 56,08% 30,76% 20,01% -7,26% -2,31% 8,91% 2,75% 8,90% -2,50%
Vinstmarginal 8,43% 22,44% 11,76% 9,30% -1,42% -0,91% 2,64% 0,93% 3,93% -0,68%
Bruttovinstmarginal 26,94% 27,16% 34,17% 23,28% 43,97% 58,91% 36,67% 45,58% 40,75% 41,19%
Rörelsekapital/omsättning 6,47% 18,18% 10,18% 8,30% 3,48% 21,77% 13,63% 12,75% 11,44% 5,11%
Soliditet 10,81% 47,26% 27,60% 19,81% 27,88% 61,91% 52,32% 46,09% 35,21% 33,20%
Kassalikviditet 110,91% 183,24% 137,04% 121,92% 115,14% 219,68% 181,39% 154,89% 131,90% 117,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...