Visa allt om ArcelorMittal Commercial Sweden AB
Visa allt om ArcelorMittal Commercial Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 122 20 424 17 050 17 363 16 974 17 471 16 124 16 915 16 615 14 240
Övrig omsättning - - 289 316 327 255 310 383 1 227 2 471
Rörelseresultat (EBIT) 3 255 3 063 2 437 2 502 2 442 2 032 2 526 2 456 1 118 321
Resultat efter finansnetto 3 278 3 035 2 468 2 549 2 491 2 027 2 475 2 150 1 011 368
Årets resultat 2 510 2 333 1 893 1 838 1 781 2 328 1 977 1 495 732 1 349
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 11 30 1 588 34 65 96
Omsättningstillgångar 7 381 6 564 7 137 7 854 7 895 6 367 5 953 9 978 8 065 6 563
Tillgångar 7 381 6 564 7 137 7 854 7 906 6 398 7 542 10 013 8 130 6 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 230 2 120 3 758 3 865 5 027 3 245 2 697 1 609 114 -618
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 202 1 709 1 709 1 857
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 390 1 978 1 800
Kortfristiga skulder 4 150 4 444 3 378 3 989 2 779 3 052 3 643 4 304 4 328 3 620
Skulder och eget kapital 7 381 6 564 7 137 7 854 7 906 6 398 7 542 10 013 8 130 6 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 8 588 8 324 7 094 6 795 6 789 7 175 6 410 6 681 6 368 6 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 173 185 216 196 231
Sociala kostnader 4 682 4 216 3 661 4 207 3 555 3 727 3 254 3 357 3 630 3 523
Utdelning till aktieägare 1 100 1 400 2 500 2 000 3 000 0 1 976 888 0 0
Omsättning 21 122 20 424 17 339 17 679 17 301 17 726 16 434 17 298 17 842 16 711
Nyckeltal
Antal anställda 14 15 14 14 13 15 13 15 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 509 1 362 1 218 1 240 1 306 1 165 1 240 1 128 1 108 838
Personalkostnader per anställd (tkr) 974 861 797 815 822 751 767 704 699 589
Rörelseresultat, EBITDA 3 255 3 063 2 437 2 502 2 447 2 068 2 543 2 487 1 149 1 733
Nettoomsättningförändring 3,42% 19,79% -1,80% 2,29% -2,84% 8,35% -4,68% 1,81% 16,68% -%
Du Pont-modellen 44,49% 47,09% 34,61% 32,53% 31,55% 31,78% 33,60% 25,94% 14,65% 6,49%
Vinstmarginal 15,55% 15,13% 14,49% 14,72% 14,69% 11,64% 15,72% 15,35% 7,17% 3,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,30% 10,38% 22,05% 22,26% 30,14% 18,97% 14,33% 33,54% 22,49% 20,67%
Soliditet 43,76% 32,30% 52,66% 49,21% 63,58% 50,72% 47,51% 28,36% 16,54% 10,80%
Kassalikviditet 177,86% 147,70% 211,28% 196,89% 284,09% 208,62% 163,41% 231,83% 186,34% 181,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...