Visa allt om Go Chinatown International AB
Visa allt om Go Chinatown International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 193 726 666 359 658 586 1 340 2 906 301 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 -34 35 1 18 -47 55 195 -109 -79
Resultat efter finansnetto -37 -14 27 -5 1 -44 49 203 -122 -81
Årets resultat -37 -14 27 -5 1 -18 10 203 -122 -81
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 47 60 80 100 23 46 69 92 100
Omsättningstillgångar 114 96 246 155 150 242 423 1 331 176 265
Tillgångar 139 143 306 235 250 265 469 1 400 268 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 121 136 108 113 112 130 257 54 139
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 21 74 106 67 50 66 150 193 208
Kortfristiga skulder 0 0 96 20 69 102 273 993 21 17
Skulder och eget kapital 139 143 306 235 250 265 469 1 400 268 365
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 193 726 666 359 658 586 1 340 2 906 301 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 2 906 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 82 - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -12 55 21 41 -24 78 218 -86 -79
Nettoomsättningförändring -73,42% 9,01% 85,52% -45,44% 12,29% -56,27% -53,89% 865,45% -% -%
Du Pont-modellen -19,42% -4,20% 11,44% 0,43% 7,20% -16,23% 12,15% 15,57% -39,93% -%
Vinstmarginal -13,99% -0,83% 5,26% 0,28% 2,74% -7,34% 4,25% 7,50% -35,55% -%
Bruttovinstmarginal 46,63% 23,83% 41,89% 46,52% 34,80% 36,69% 22,46% 25,15% 43,52% -%
Rörelsekapital/omsättning 59,07% 13,22% 22,52% 37,60% 12,31% 23,89% 11,19% 11,63% 51,50% -%
Soliditet 61,15% 84,62% 44,44% 45,96% 45,20% 42,26% 27,72% 18,36% 20,15% 38,08%
Kassalikviditet -% -% 232,29% 595,00% 182,61% 203,92% 141,76% 128,90% 557,14% 1 558,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...