Visa allt om EBE Skadeservice Aktiebolag
Visa allt om EBE Skadeservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 53 639 59 022 49 873 54 334 44 030 41 407 40 944 31 760 28 201 21 488
Övrig omsättning - - - 21 10 856 290 276 139 140
Rörelseresultat (EBIT) 3 605 4 140 1 068 3 917 1 486 4 863 4 033 1 893 2 084 229
Resultat efter finansnetto 3 850 4 038 934 3 997 1 463 4 825 4 071 1 622 1 965 136
Årets resultat 3 014 2 502 488 2 190 890 2 856 2 351 936 1 052 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 216 6 288 4 416 2 888 3 588 7 151 6 687 3 703 3 270 3 344
Omsättningstillgångar 22 837 16 835 14 953 16 663 15 111 10 613 10 466 10 131 8 937 8 322
Tillgångar 26 053 23 123 19 369 19 550 18 700 17 764 17 153 13 834 12 208 11 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 306 8 242 6 240 7 751 6 362 6 872 5 316 3 564 3 129 3 277
Obeskattade reserver 5 414 5 519 4 786 4 853 3 853 3 632 2 711 1 853 1 574 1 087
Avsättningar (tkr) 1 560 1 320 1 080 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 0 0 0 0 0 2 753 3 018 3 283 2 828
Kortfristiga skulder 15 672 8 042 7 264 6 946 8 485 7 261 6 373 5 399 4 223 4 475
Skulder och eget kapital 26 053 23 123 19 369 19 550 18 700 17 764 17 153 13 834 12 208 11 667
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 302 1 377 1 228 1 200 1 190 1 006 1 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 074 17 936 16 106 14 620 12 284 12 007 11 337 9 053 7 474 6 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 517 6 274 5 713 5 665 5 085 4 858 4 346 3 821 3 409 2 753
Utdelning till aktieägare 1 500 2 000 500 2 000 800 1 400 1 300 600 500 1 200
Omsättning 53 639 59 022 49 873 54 355 44 040 42 263 41 234 32 036 28 340 21 628
Nyckeltal
Antal anställda 55 52 50 50 46 45 43 37 36 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975 1 135 997 1 087 957 920 952 858 783 672
Personalkostnader per anställd (tkr) 460 479 451 427 414 406 405 388 324 338
Rörelseresultat, EBITDA 3 807 4 347 1 271 4 109 1 588 4 972 4 255 2 112 2 305 414
Nettoomsättningförändring -9,12% 18,34% -8,21% 23,40% 6,33% 1,13% 28,92% 12,62% 31,24% -%
Du Pont-modellen 14,87% 17,99% 5,65% 21,17% 8,51% 28,06% 24,29% 13,92% 17,29% 2,21%
Vinstmarginal 7,22% 7,05% 2,19% 7,62% 3,62% 12,04% 10,18% 6,06% 7,49% 1,20%
Bruttovinstmarginal 69,96% 62,16% 62,82% 61,07% 59,21% 67,29% 62,41% 63,53% 60,07% 64,69%
Rörelsekapital/omsättning 13,36% 14,90% 15,42% 17,88% 15,05% 8,10% 10,00% 14,90% 16,72% 17,90%
Soliditet 28,90% 54,26% 51,49% 57,94% 49,21% 53,75% 42,64% 35,41% 34,91% 34,80%
Kassalikviditet 112,45% 175,52% 168,93% 212,28% 124,04% 105,30% 138,26% 143,23% 163,77% 134,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...