Visa allt om Markus Dolling AB
Visa allt om Markus Dolling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 345 944 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 864 553 -21 -10 -225 -19 -20 -17 -17 -18
Resultat efter finansnetto 2 940 1 088 346 128 -43 95 99 209 105 89
Årets resultat 2 294 849 376 64 -52 75 70 109 60 99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 254 3 686 2 685 2 381 2 284 2 375 2 407 2 345 2 183 2 097
Tillgångar 5 254 3 686 2 685 2 381 2 284 2 375 2 407 2 345 2 183 2 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 712 3 418 2 569 2 194 2 130 2 182 2 207 2 237 2 128 2 068
Obeskattade reserver 0 0 0 75 39 78 86 95 43 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Kortfristiga skulder 542 269 116 113 115 115 14 13 13 12
Skulder och eget kapital 5 254 3 686 2 685 2 381 2 284 2 375 2 407 2 345 2 183 2 097
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 324 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 102 85 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 500 1 000 0 0 0 0 100 100 0 0
Omsättning 1 345 944 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 - - - 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 345 944 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 359 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 864 553 -21 -10 -225 -19 -20 -17 -17 -18
Nettoomsättningförändring 42,48% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 55,96% 29,52% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 218,59% 115,25% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 350,33% 361,97% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 89,68% 92,73% 95,68% 94,47% 94,52% 94,29% 94,32% 98,31% 98,90% 99,20%
Kassalikviditet 969,37% 1 370,26% 2 314,66% 2 107,08% 1 986,09% 2 065,22% 17 192,86% 18 038,46% 16 792,31% 17 475,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...