Visa allt om Rani AB
Visa allt om Rani AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 15 767 12 425 19 265 19 798 13 470 19 291 21 737 20 881 15 959 14 794
Övrig omsättning 373 354 163 326 244 178 248 229 241 244
Rörelseresultat (EBIT) -516 -724 1 059 724 292 560 1 278 1 099 476 605
Resultat efter finansnetto -602 -1 002 942 637 164 251 1 022 842 206 339
Årets resultat -471 -740 692 460 117 178 735 605 148 244
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 413 4 649 5 949 6 146 4 301 3 842 7 311 6 937 5 452 4 953
Tillgångar 4 413 4 649 5 949 6 146 4 301 3 842 7 311 6 938 5 452 4 953
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 597 600 601 100 103 113 115 120 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 563 1 708 2 044 2 322 1 472 774 1 568 1 376 1 000 1 582
Kortfristiga skulder 2 261 2 345 3 305 3 224 2 729 2 965 5 630 5 447 4 332 3 251
Skulder och eget kapital 4 413 4 649 5 949 6 146 4 301 3 842 7 311 6 938 5 452 4 953
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 602 3 610 4 539 4 706 3 840 4 469 4 931 5 117 4 420 4 107
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 782 1 117 1 460 1 471 1 191 1 559 1 701 1 890 1 670 1 616
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 140 12 779 19 428 20 124 13 714 19 469 21 985 21 110 16 200 15 038
Nyckeltal
Antal anställda 18 13 15 15 14 15 17 19 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 876 956 1 284 1 320 962 1 286 1 279 1 099 887 925
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 366 401 418 363 406 396 373 343 361
Rörelseresultat, EBITDA -516 -724 1 059 724 292 560 1 278 1 099 476 605
Nettoomsättningförändring 26,90% -35,50% -2,69% 46,98% -30,17% -11,25% 4,10% 30,84% 7,87% -%
Du Pont-modellen -11,69% -14,88% 17,94% 11,99% 7,09% 16,35% 18,29% 16,27% 8,84% 12,38%
Vinstmarginal -3,27% -5,57% 5,54% 3,72% 2,26% 3,26% 6,15% 5,41% 3,02% 4,14%
Bruttovinstmarginal 67,98% 56,22% 55,13% 56,74% 60,94% 55,28% 53,20% 49,48% 58,80% 59,98%
Rörelsekapital/omsättning 13,65% 18,54% 13,72% 14,76% 11,67% 4,55% 7,73% 7,14% 7,02% 11,50%
Soliditet 13,35% 12,84% 10,09% 9,78% 2,33% 2,68% 1,55% 1,66% 2,20% 2,42%
Kassalikviditet 93,06% 92,20% 120,00% 113,96% 89,08% 65,56% 81,31% 73,38% 81,07% 98,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...