Visa allt om Simons Metallindustri & Formblåsning AB
Visa allt om Simons Metallindustri & Formblåsning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 690 13 074 12 344 12 110 14 573 17 354 14 188 15 077 15 297 12 160
Övrig omsättning 4 72 - 150 10 42 - 89 50 19
Rörelseresultat (EBIT) 1 136 1 578 1 704 1 096 473 1 481 982 1 427 1 941 338
Resultat efter finansnetto 956 1 405 1 473 811 127 1 213 766 962 2 339 120
Årets resultat 629 1 158 1 299 486 126 824 213 399 1 069 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 133 5 293 5 862 6 545 7 894 9 355 9 614 10 512 10 718 8 267
Omsättningstillgångar 10 033 10 861 10 807 8 112 7 821 7 312 5 938 5 355 5 279 4 748
Tillgångar 15 166 16 154 16 669 14 657 15 715 16 666 15 551 15 867 15 997 13 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 004 7 374 6 716 5 917 5 931 5 805 4 981 5 068 4 672 3 603
Obeskattade reserver 2 626 2 485 2 621 2 988 3 118 3 245 3 219 2 984 2 619 1 768
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 051 3 814 4 577 3 645 4 149 4 905 4 661 5 177 5 526 4 488
Kortfristiga skulder 2 484 2 480 2 754 2 107 2 517 2 711 2 691 2 638 3 180 3 156
Skulder och eget kapital 15 166 16 154 16 669 14 657 15 715 16 666 15 551 15 867 15 997 13 015
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 835 803 797 764 724
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 071 3 049 2 936 3 045 3 924 3 334 2 756 2 842 2 796 2 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 386 1 012 1 123 1 241 1 491 1 586 1 274 1 369 1 497 1 153
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 500 500 500 0 0 300 0 0
Omsättning 11 694 13 146 12 344 12 260 14 583 17 396 14 188 15 166 15 347 12 179
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 11 13 12 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 063 1 189 1 122 1 101 1 121 1 446 1 290 1 371 1 391 1 105
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 372 373 392 424 482 441 459 478 387
Rörelseresultat, EBITDA 1 623 2 324 2 449 1 860 1 564 2 568 2 135 2 444 2 967 1 286
Nettoomsättningförändring -10,59% 5,91% 1,93% -16,90% -16,03% 22,31% -5,90% -1,44% 25,80% -%
Du Pont-modellen 7,53% 10,16% 10,28% 7,65% 3,21% 9,03% 6,71% 9,21% 16,68% 2,94%
Vinstmarginal 9,77% 12,55% 13,88% 9,26% 3,47% 8,67% 7,35% 9,70% 17,44% 3,14%
Bruttovinstmarginal 66,10% 65,79% 63,05% 69,99% 61,40% 60,53% 65,04% 61,86% 61,21% 56,08%
Rörelsekapital/omsättning 64,58% 64,10% 65,24% 49,59% 36,40% 26,51% 22,89% 18,02% 13,72% 13,09%
Soliditet 59,69% 57,65% 52,55% 55,39% 52,36% 49,18% 47,29% 45,48% 40,99% 37,46%
Kassalikviditet 320,13% 353,59% 279,38% 256,15% 164,24% 130,54% 118,21% 82,68% 83,84% 79,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...