Visa allt om Restaurang Jazzhuset Aktiebolag
Visa allt om Restaurang Jazzhuset Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 698 5 084 5 290 5 498 5 096 3 720 3 696 4 527 4 199 4 129
Övrig omsättning 61 109 50 96 83 - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 42 -63 122 59 175 7 10 2 77 -116
Resultat efter finansnetto 41 -63 122 59 175 5 7 1 71 -133
Årets resultat 41 -63 96 41 107 5 7 1 71 -125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 30 30 31 34 36 41 47 59 102
Omsättningstillgångar 573 542 676 709 488 472 431 356 598 349
Tillgångar 603 572 706 740 522 508 471 402 657 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 406 365 428 332 291 184 179 173 171 100
Obeskattade reserver 30 30 30 31 31 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Kortfristiga skulder 167 177 248 377 199 324 292 230 485 274
Skulder och eget kapital 603 572 706 740 522 508 471 402 657 451
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 237 125 372 240 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 333 1 537 1 393 1 585 1 431 728 990 1 236 1 113 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 312 333 312 335 299 182 200 384 345 339
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 759 5 193 5 340 5 594 5 179 3 720 3 696 4 527 4 199 4 131
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 8 8 7 6 6 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 783 726 661 687 728 620 616 503 467 459
Personalkostnader per anställd (tkr) 276 270 216 242 251 195 221 223 194 185
Rörelseresultat, EBITDA 42 -63 124 61 177 11 16 26 120 -91
Nettoomsättningförändring -7,59% -3,89% -3,78% 7,89% 36,99% 0,65% -18,36% 7,81% 1,70% -%
Du Pont-modellen 6,97% -11,01% 17,28% 7,97% 33,52% 1,38% 2,12% 0,75% 11,87% -25,72%
Vinstmarginal 0,89% -1,24% 2,31% 1,07% 3,43% 0,19% 0,27% 0,07% 1,86% -2,81%
Bruttovinstmarginal 79,84% 79,11% 79,00% 79,12% 78,47% 76,67% 76,24% 77,34% 76,73% 73,26%
Rörelsekapital/omsättning 8,64% 7,18% 8,09% 6,04% 5,67% 3,98% 3,76% 2,78% 2,69% 1,82%
Soliditet 71,21% 67,90% 63,94% 47,95% 60,12% 36,22% 38,00% 43,03% 26,03% 22,17%
Kassalikviditet 288,62% 248,59% 242,74% 172,15% 224,12% 118,83% 120,21% 102,61% 100,62% 89,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...