Visa allt om Kåre Nilzon Skogsentreprenad i Hammarby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 318 16 074 12 275 11 701 11 377 10 680 8 144 7 122 5 991 5 728
Övrig omsättning 64 258 490 41 9 467 19 474 - -
Rörelseresultat (EBIT) 470 861 1 146 232 861 829 765 793 -14 945
Resultat efter finansnetto 240 572 1 005 -73 584 715 471 367 -225 840
Årets resultat 82 437 109 3 355 328 122 95 48 174
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 380 12 394 8 720 9 679 12 084 10 648 9 762 9 519 6 974 6 637
Omsättningstillgångar 4 511 4 925 4 786 3 850 4 140 3 222 2 668 2 050 2 074 2 607
Tillgångar 16 890 17 319 13 506 13 529 16 224 13 869 12 430 11 569 9 048 9 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 046 1 964 1 527 1 418 1 415 1 060 852 850 755 768
Obeskattade reserver 5 029 4 906 4 906 4 038 4 114 4 014 3 744 3 479 3 246 3 549
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 424 6 236 3 598 5 059 7 073 5 778 5 654 5 167 3 531 3 493
Kortfristiga skulder 4 391 4 213 3 476 3 014 3 621 3 017 2 180 2 073 1 515 1 435
Skulder och eget kapital 16 890 17 319 13 506 13 529 16 224 13 869 12 430 11 569 9 048 9 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 893 1 098 285 300 200 263 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 723 3 717 3 167 2 182 1 894 2 929 1 738 1 484 988 1 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 475 1 287 1 172 1 140 1 158 1 132 815 634 457 587
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 120 0 60
Omsättning 16 382 16 332 12 765 11 742 11 386 11 147 8 163 7 596 5 991 5 728
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 9 9 9 10 8 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 483 1 461 1 364 1 300 1 264 1 068 1 018 1 781 1 498 1 146
Personalkostnader per anställd (tkr) 475 474 494 481 470 444 362 596 451 422
Rörelseresultat, EBITDA 2 911 3 553 3 399 2 620 2 789 2 665 2 418 2 203 1 036 1 837
Nettoomsättningförändring 1,52% 30,95% 4,91% 2,85% 6,53% 31,14% 14,35% 18,88% 4,59% -%
Du Pont-modellen 3,02% 5,29% 9,40% 2,17% 5,39% 6,42% 6,25% 6,99% 0,34% 11,15%
Vinstmarginal 3,13% 5,70% 10,35% 2,50% 7,68% 8,34% 9,54% 11,36% 0,52% 18,00%
Bruttovinstmarginal 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,74% 4,43% 10,67% 7,14% 4,56% 1,92% 5,99% -0,32% 9,33% 20,46%
Soliditet 35,34% 33,44% 38,08% 32,48% 27,41% 28,97% 28,54% 29,00% 34,17% 35,95%
Kassalikviditet 102,07% 116,12% 136,74% 126,68% 113,50% 106,79% 122,39% 98,89% 130,03% 160,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...