Visa allt om Kåre Nilzon Skogsentreprenad i Hammarby Aktiebolag
Visa allt om Kåre Nilzon Skogsentreprenad i Hammarby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 889 16 318 16 074 12 275 11 701 11 377 10 680 8 144 7 122 5 991
Övrig omsättning 156 64 258 490 41 9 467 19 474 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 089 470 861 1 146 232 861 829 765 793 -14
Resultat efter finansnetto 1 001 240 572 1 005 -73 584 715 471 367 -225
Årets resultat 249 82 437 109 3 355 328 122 95 48
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 952 12 380 12 394 8 720 9 679 12 084 10 648 9 762 9 519 6 974
Omsättningstillgångar 4 217 4 511 4 925 4 786 3 850 4 140 3 222 2 668 2 050 2 074
Tillgångar 21 169 16 890 17 319 13 506 13 529 16 224 13 869 12 430 11 569 9 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 295 2 046 1 964 1 527 1 418 1 415 1 060 852 850 755
Obeskattade reserver 5 699 5 029 4 906 4 906 4 038 4 114 4 014 3 744 3 479 3 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 988 5 424 6 236 3 598 5 059 7 073 5 778 5 654 5 167 3 531
Kortfristiga skulder 4 187 4 391 4 213 3 476 3 014 3 621 3 017 2 180 2 073 1 515
Skulder och eget kapital 21 169 16 890 17 319 13 506 13 529 16 224 13 869 12 430 11 569 9 048
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 893 1 098 285 300 200 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 815 3 723 3 717 3 167 2 182 1 894 2 929 1 738 1 484 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 505 1 475 1 287 1 172 1 140 1 158 1 132 815 634 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0
Omsättning 17 045 16 382 16 332 12 765 11 742 11 386 11 147 8 163 7 596 5 991
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 9 9 9 10 8 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 535 1 483 1 461 1 364 1 300 1 264 1 068 1 018 1 781 1 498
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 475 474 494 481 470 444 362 596 451
Rörelseresultat, EBITDA 3 792 2 911 3 553 3 399 2 620 2 789 2 665 2 418 2 203 1 036
Nettoomsättningförändring 3,50% 1,52% 30,95% 4,91% 2,85% 6,53% 31,14% 14,35% 18,88% -%
Du Pont-modellen 5,90% 3,02% 5,29% 9,40% 2,17% 5,39% 6,42% 6,25% 6,99% 0,34%
Vinstmarginal 7,40% 3,13% 5,70% 10,35% 2,50% 7,68% 8,34% 9,54% 11,36% 0,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,18% 0,74% 4,43% 10,67% 7,14% 4,56% 1,92% 5,99% -0,32% 9,33%
Soliditet 31,84% 35,34% 33,44% 38,08% 32,48% 27,41% 28,97% 28,54% 29,00% 34,17%
Kassalikviditet 100,02% 102,07% 116,12% 136,74% 126,68% 113,50% 106,79% 122,39% 98,89% 130,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...