Visa allt om Henrik & Gun Britt Fastighets AB
Visa allt om Henrik & Gun Britt Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 568 568 802 472 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 48 565 565 446 495 540 540
Rörelseresultat (EBIT) -140 169 84 10 252 277 -22 248 88 250
Resultat efter finansnetto -140 169 85 10 252 277 -22 247 84 235
Årets resultat -140 132 167 7 149 182 12 177 60 168
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 522 734 728 728 756 785 816 850 881 898
Omsättningstillgångar 800 768 916 599 597 363 120 141 20 217
Tillgångar 1 321 1 502 1 643 1 327 1 354 1 148 936 990 901 1 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 303 1 443 1 311 1 144 1 137 989 807 795 618 557
Obeskattade reserver 0 0 0 130 130 80 50 92 92 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 50 150
Kortfristiga skulder 18 59 332 53 86 80 80 104 141 315
Skulder och eget kapital 1 321 1 502 1 643 1 327 1 354 1 148 936 990 901 1 114
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 300 100 65 130 140 98 164 82
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 340 154 0 0 0 0 0 20 120 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 25 94 31 20 41 44 31 66 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 568 568 802 520 565 565 446 495 540 540
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - 1 1 1 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 284 284 - 472 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 90 - 131 85 171 180 75 120 70
Rörelseresultat, EBITDA -109 200 114 38 280 308 12 279 119 278
Nettoomsättningförändring 0,00% -29,18% 69,92% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -10,60% 11,25% 5,11% 0,75% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -24,65% 29,75% 10,47% 2,12% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 137,68% 124,82% 72,82% 115,68% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,64% 96,07% 79,79% 93,43% 91,05% 91,29% 90,15% 86,99% 75,94% 55,95%
Kassalikviditet 4 444,44% 1 301,69% 275,90% 1 130,19% 694,19% 453,75% 150,00% 135,58% 14,18% 68,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...