Visa allt om Folland InWest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -11 -12 -7 -10 -7 -11 -18 -14 -20
Resultat efter finansnetto -13 114 -12 143 294 -57 40 32 97 -20
Årets resultat -13 114 -12 143 294 -57 89 74 97 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 780 780 780 780 780 476 526 527 530 534
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Tillgångar 780 780 780 780 780 476 526 528 534 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 579 592 603 615 622 329 386 388 403 371
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 65 114 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 201 188 177 165 158 148 141 74 16 49
Skulder och eget kapital 780 780 780 780 780 476 526 528 534 534
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 125 0 150 0 0 92 89 65
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -11 -12 -7 -10 -7 -10 -15 -11 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 74,23% 75,90% 77,31% 78,85% 79,74% 69,12% 73,38% 82,35% 90,84% 84,85%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 2,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...