Visa allt om Anropa Invest AB
Visa allt om Anropa Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 136 757 755 742 708 727 651 633
Övrig omsättning - - 7 440 - - - 1 1 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -27 7 185 102 4 -46 -274 -99 -429 -259
Resultat efter finansnetto 196 -252 7 241 144 73 46 -227 -46 -275 -106
Årets resultat 159 -259 5 648 83 72 46 -120 0 271 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 621 707 793 882 973 1 065 1 158
Omsättningstillgångar 9 252 10 778 11 245 3 660 3 648 3 631 3 616 3 900 4 085 4 381
Tillgångar 9 252 10 778 11 245 4 281 4 356 4 424 4 499 4 873 5 150 5 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 149 9 151 9 566 4 074 4 141 4 213 4 294 4 541 4 661 4 481
Obeskattade reserver 59 37 37 37 0 0 0 107 154 813
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 1 591 1 642 170 214 212 205 225 335 245
Skulder och eget kapital 9 252 10 778 11 245 4 281 4 356 4 424 4 499 4 873 5 150 5 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 405 180 60 60 60 54 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 280 0 0 0 0 0 0 392
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 29 41 317 453 454 454 459 131
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 150 143 127 127 120 92
Omsättning 0 0 7 576 757 755 742 709 728 652 633
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 68 379 378 371 354 364 326 317
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 155 224 258 259 258 258 259 317
Rörelseresultat, EBITDA -21 -27 7 185 188 90 43 -183 -8 -336 -162
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% 0,26% 1,75% 4,80% -2,61% 11,67% 2,84% -%
Du Pont-modellen -% -% 64,39% 3,36% 1,68% 1,04% -5,05% -0,92% -5,34% -1,91%
Vinstmarginal -% -% 5 324,26% 19,02% 9,67% 6,20% -32,06% -6,19% -42,24% -16,75%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 7 061,03% 461,03% 454,83% 460,78% 481,78% 505,50% 576,04% 653,40%
Soliditet 99,38% 85,17% 85,33% 95,84% 95,06% 95,23% 95,44% 94,81% 92,66% 91,47%
Kassalikviditet 21 516,28% 677,44% 684,84% 2 152,94% 1 704,67% 1 712,74% 1 763,90% 1 733,33% 1 219,40% 1 788,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...