Visa allt om Anropa Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 136 757 755 742 708 727 651 633 623
Övrig omsättning - 7 440 - - - 1 1 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 7 185 102 4 -46 -274 -99 -429 -259 -496
Resultat efter finansnetto -252 7 241 144 73 46 -227 -46 -275 -106 -396
Årets resultat -259 5 648 83 72 46 -120 0 271 5 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 621 707 793 882 973 1 065 1 158 1 255
Omsättningstillgångar 10 778 11 245 3 660 3 648 3 631 3 616 3 900 4 085 4 381 4 505
Tillgångar 10 778 11 245 4 281 4 356 4 424 4 499 4 873 5 150 5 539 5 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 151 9 566 4 074 4 141 4 213 4 294 4 541 4 661 4 481 4 565
Obeskattade reserver 37 37 37 0 0 0 107 154 813 937
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 591 1 642 170 214 212 205 225 335 245 258
Skulder och eget kapital 10 778 11 245 4 281 4 356 4 424 4 499 4 873 5 150 5 539 5 760
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 405 180 60 60 60 54 108 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 280 0 0 0 0 0 0 392 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 29 41 317 453 454 454 459 131 527
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 127 127 120 92 89
Omsättning 0 7 576 757 755 742 709 728 652 633 623
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 68 379 378 371 354 364 326 317 312
Personalkostnader per anställd (tkr) - 155 224 258 259 258 258 259 317 318
Rörelseresultat, EBITDA -27 7 185 188 90 43 -183 -8 -336 -162 -392
Nettoomsättningförändring -100,00% -% 0,26% 1,75% 4,80% -2,61% 11,67% 2,84% 1,61% -%
Du Pont-modellen -% 64,39% 3,36% 1,68% 1,04% -5,05% -0,92% -5,34% -1,91% -6,88%
Vinstmarginal -% 5 324,26% 19,02% 9,67% 6,20% -32,06% -6,19% -42,24% -16,75% -63,56%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 7 061,03% 461,03% 454,83% 460,78% 481,78% 505,50% 576,04% 653,40% 681,70%
Soliditet 85,17% 85,33% 95,84% 95,06% 95,23% 95,44% 94,81% 92,66% 91,47% 90,97%
Kassalikviditet 677,44% 684,84% 2 152,94% 1 704,67% 1 712,74% 1 763,90% 1 733,33% 1 219,40% 1 788,16% 1 746,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...