Visa allt om Annebergs Vägbyggnader Bröderna Nilsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 725 953 1 013 1 297 780 781 1 358 1 679 1 633 1 885
Övrig omsättning - - - 20 350 210 - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 9 -40 8 16 -10 22 -37 27 14 -19
Resultat efter finansnetto 0 -58 0 12 -15 -11 -62 12 -18 -54
Årets resultat 0 1 0 18 0 0 1 24 0 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 47 90 94 75 90 165 272 380 337
Omsättningstillgångar 700 686 581 649 551 1 166 1 148 1 325 1 092 1 174
Tillgångar 723 733 671 742 626 1 256 1 313 1 597 1 472 1 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 138 136 137 119 119 119 125 101 101
Obeskattade reserver 0 0 59 59 71 86 97 160 183 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 510 471 429 379 284 950 899 895 988 895
Kortfristiga skulder 75 125 47 169 153 102 198 417 200 315
Skulder och eget kapital 723 733 671 742 626 1 256 1 313 1 597 1 472 1 511
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 200 312 342 300 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 114 217 225 310 306 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 22 15 32 31 63 98 111 90 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Omsättning 725 953 1 013 1 317 1 130 991 1 358 1 679 1 633 1 895
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 363 477 507 649 780 781 1 358 1 679 1 633 943
Personalkostnader per anställd (tkr) 72 130 130 181 359 286 438 480 413 213
Rörelseresultat, EBITDA 32 4 11 39 5 97 71 135 122 78
Nettoomsättningförändring -23,92% -5,92% -21,90% 66,28% -0,13% -42,49% -19,12% 2,82% -13,37% -%
Du Pont-modellen 1,24% -5,32% 1,79% 3,10% -0,32% 1,99% -2,21% 3,07% 1,22% -0,93%
Vinstmarginal 1,24% -4,09% 1,18% 1,77% -0,26% 3,20% -2,14% 2,92% 1,10% -0,74%
Bruttovinstmarginal 62,76% 58,97% 55,58% 55,90% 45,51% 56,21% 68,26% 62,72% 57,26% 50,13%
Rörelsekapital/omsättning 86,21% 58,87% 52,71% 37,01% 51,03% 136,24% 69,96% 54,08% 54,62% 45,57%
Soliditet 19,09% 18,83% 27,13% 24,32% 27,37% 14,52% 14,51% 15,04% 15,81% 16,26%
Kassalikviditet 933,33% 548,80% 1 236,17% 384,02% 360,13% 1 143,14% 579,80% 317,75% 546,00% 372,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...