Visa allt om Annebergs Vägbyggnader Bröderna Nilsson Aktiebolag
Visa allt om Annebergs Vägbyggnader Bröderna Nilsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 879 725 953 1 013 1 297 780 781 1 358 1 679 1 633
Övrig omsättning 50 - - - 20 350 210 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 9 -40 8 16 -10 22 -37 27 14
Resultat efter finansnetto 1 0 -58 0 12 -15 -11 -62 12 -18
Årets resultat 0 0 1 0 18 0 0 1 24 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 23 47 90 94 75 90 165 272 380
Omsättningstillgångar 732 700 686 581 649 551 1 166 1 148 1 325 1 092
Tillgångar 732 723 733 671 742 626 1 256 1 313 1 597 1 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 138 138 136 137 119 119 119 125 101
Obeskattade reserver 0 0 0 59 59 71 86 97 160 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 441 510 471 429 379 284 950 899 895 988
Kortfristiga skulder 153 75 125 47 169 153 102 198 417 200
Skulder och eget kapital 732 723 733 671 742 626 1 256 1 313 1 597 1 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 200 312 342 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 265 114 217 225 310 306 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 12 22 15 32 31 63 98 111 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Omsättning 929 725 953 1 013 1 317 1 130 991 1 358 1 679 1 633
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 440 363 477 507 649 780 781 1 358 1 679 1 633
Personalkostnader per anställd (tkr) 164 72 130 130 181 359 286 438 480 413
Rörelseresultat, EBITDA 29 32 4 11 39 5 97 71 135 122
Nettoomsättningförändring 21,24% -23,92% -5,92% -21,90% 66,28% -0,13% -42,49% -19,12% 2,82% -%
Du Pont-modellen 0,82% 1,24% -5,32% 1,79% 3,10% -0,32% 1,99% -2,21% 3,07% 1,22%
Vinstmarginal 0,68% 1,24% -4,09% 1,18% 1,77% -0,26% 3,20% -2,14% 2,92% 1,10%
Bruttovinstmarginal 60,75% 62,76% 58,97% 55,58% 55,90% 45,51% 56,21% 68,26% 62,72% 57,26%
Rörelsekapital/omsättning 65,87% 86,21% 58,87% 52,71% 37,01% 51,03% 136,24% 69,96% 54,08% 54,62%
Soliditet 18,85% 19,09% 18,83% 27,13% 24,32% 27,37% 14,52% 14,51% 15,04% 15,81%
Kassalikviditet 478,43% 933,33% 548,80% 1 236,17% 384,02% 360,13% 1 143,14% 579,80% 317,75% 546,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...