Visa allt om Annebergs Snickerifabrik Aktiebolag
Visa allt om Annebergs Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 466 16 376 17 019 10 440 12 665 15 018 15 591 13 866 15 333 12 881
Övrig omsättning 283 243 1 082 194 297 30 21 214 - 41
Rörelseresultat (EBIT) 31 229 1 376 -206 84 330 310 363 523 374
Resultat efter finansnetto 12 220 1 342 -240 80 326 288 355 508 365
Årets resultat 1 11 25 -13 22 202 128 151 356 255
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 201 0 0 12 24 36 48
Omsättningstillgångar 4 539 4 340 5 254 4 644 3 961 3 776 3 523 4 529 4 239 4 101
Tillgångar 4 539 4 340 5 254 4 845 3 961 3 776 3 535 4 553 4 275 4 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 681 680 668 643 656 633 433 304 927 721
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 790 39 484 1 089 781 432 0 949 0 218
Kortfristiga skulder 3 068 3 621 4 102 3 113 2 524 2 711 3 103 3 299 3 349 3 210
Skulder och eget kapital 4 539 4 340 5 254 4 845 3 961 3 776 3 535 4 553 4 275 4 149
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 734 829 785 665 978 1 189 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 246 4 363 4 342 2 958 2 980 3 046 3 319 3 224 3 159 3 950
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 588 1 640 1 572 1 568 1 572 1 528 1 821 1 919 2 088 1 973
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 350 150
Omsättning 14 749 16 619 18 101 10 634 12 962 15 048 15 612 14 080 15 333 12 922
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 14 13 13 13 14 15 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 113 1 260 1 216 803 974 1 155 1 114 924 958 805
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 463 427 395 412 397 412 403 402 392
Rörelseresultat, EBITDA 31 229 1 591 -206 84 342 322 375 535 386
Nettoomsättningförändring -11,66% -3,78% 63,02% -17,57% -15,67% -3,68% 12,44% -9,57% 19,04% -%
Du Pont-modellen 0,68% 5,39% 26,27% -3,98% 2,58% 8,92% 9,34% 8,85% 13,01% 9,54%
Vinstmarginal 0,21% 1,43% 8,11% -1,85% 0,81% 2,24% 2,12% 2,91% 3,63% 3,07%
Bruttovinstmarginal 64,42% 62,65% 61,11% 73,67% 68,79% 62,35% 63,61% 70,26% 67,17% 76,78%
Rörelsekapital/omsättning 10,17% 4,39% 6,77% 14,66% 11,35% 7,09% 2,69% 8,87% 5,80% 6,92%
Soliditet 15,00% 15,67% 12,71% 13,27% 16,56% 16,76% 12,25% 6,68% 21,68% 17,38%
Kassalikviditet 84,49% 83,29% 92,81% 72,63% 111,77% 92,66% 56,78% 71,78% 80,47% 57,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...